Wtorek, 26 kwietnia

„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24)

Obumrzeć dla świata, by żyć dla Jezusa to umieć zrezygnować ze swoich celów i planów na rzecz wypełniania w swoim życiu woli Boga. Obumrzeć dla świata, by żyć dla Jezusa to zaufać Mu do końca i współpracować z łaską. Obumrzeć dla świata, by żyć dla Jezusa to być uczestnikiem i świadkiem Królestwa Bożego na Ziemi.

„A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa” (J 12,26a)

„Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój” (Dzienniczek, 163)

„Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości”
(Ps 126, 4-5)

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia