Bądź ziemią błogosławioną

W niebie | Słowo Boże


Broń nas w walce!

W niebie | Aniołowie