SŁUPNO - Parafia pw. MB Fatimskiej i bł. ks. Bronisława Markiewicza

30 września 2001 r. bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę kościoła i jeszcze w tym samym roku ukończono prace przy fundamentach. Równocześnie z budową kościoła wznoszono dom zakonny. 27 listopada 2005 r. abp Leszek Sławoj Głódź wmurował kamień węgielny w ścianę nowej świątyni. 25 grudnia 2007 r. erygowano ośrodek duszpasterski pw. Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza. 13 października 2010 r. abp Henryk Hoser ustanowił parafię pod tym samym wezwaniem. 1 sierpnia 2015 r. przełożony generalny o. Kazimierz Radzik CSMA erygował dom zakonny. Parafia dynamicznie się rozwija. Trwają prace nad upiększeniem świątyni i terenu wokół niej. Obecnie montowane jest ogrodzenie placu wokół kościoła i domu zakonnego.

Duszpasterze:

ks. Piotr Kluk – proboszcz
ks. Jacek Majbrodzki
ks. Paweł Czyrek 
ks. Maksymilian Sowa

Michalita w Radzie Duszpasterskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej

SŁUPNO - Parafia pw. MB Fatimskiej i bł. ks. Bronisława Markiewicza

Uwielbienie w Słupnie

SŁUPNO - Parafia pw. MB Fatimskiej i bł. ks. Bronisława Markiewicza