Michalineum

Drukarnia w Miejscu Piastowym

Początki działalności wydawniczej sięgają czasów bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) – człowieka i kapłana głębokiej wiary, patrioty i społecznika wrażliwego na ludzką niedolę i cierpienie, wychowawcy osieroconej i zaniedbanej młodzieży. Działalność wydawnicza jest jedną z form apostolskich Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

Od początku wydawania „Powściągliwości i Pracy” ks. Bronisław Markiewicz pragnął uruchomić własną drukarnię i rozwinąć działalność wydawniczą. Pewnego razu ks. Markiewicz powiedział: „Musimy mieć własną drukarnię i to w najkrótszym czasie. Prasa katolicka musi posiadać swoje drukarnie i swoich drukarzy, inaczej będzie zdana na łaskę i niełaskę wrogów Kościoła”.

W 1910 r. ks. Markiewicz, po długich staraniach, otrzymał koncesję od namiestnictwa we Lwowie na założenie drukarni w Miejscu Piastowym. Jeszcze w październiku tego samego roku zakupił maszynę drukarską. Kilku swoich wychowanków wysłał za granicę na poligraficzne szkolenia. Listopadowy numer miesięcznika „Powściągliwość i Praca” ks. Markiewicz wydrukował już we własnej drukarni.

Za czasów ks. Bronisława Markiewicza funkcjonował tytuł: „Drukarnia Towarzystwa Powściągliwość i Praca pod zarządem Stanisława Trojana w Miejscu Piastowym”. Stanisław Trojan był pierwszym administratorem drukami. Jego następca Tadeusz Rzepa Birecki, urzędujący od 1924 r., zmienił jej nazwę na: „Drukarnia Towarzystwa św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Małopolska”. Ten zbyt długi, dwuczłonowy tytuł przyczynił się do powstania niebawem skrótowej nazwy drukami i wydawnictw: MICHALINEUM.

Wydawnictwo Powściągliwość i Praca

Ponieważ, rosnący w popularności i rozwoju, zakład poligraficzny w Miejscu Piastowym nie mógł sprostać wszystkim zamówieniom wydawniczym Zarząd Zgromadzenia nabył pod koniec października 1927 r. drukarnię od Czesława Lipińskiego w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 95.

Drukarnia ta miała dość bogatą historię. Założona w roku 1617 przez Marcina Horotczynę, przez minione 300 lat wielokrotnie zmieniała nazwę i  lokalizację. Michalici powołali przy niej wydawnictwo, nadając nowemu dziełu nazwę: „Powściągliwość i Praca”. Wydawnictwo to wydawało ogromną liczbę periodyków. Obok michalickiego miesięcznika „Nasze Życie”, z krakowskiej drukami przy ul. Kazimierza Wielkiego, wychodziły takie czasopisma jak: „Chorągiew”, „Dziś i jutro”, „Głos Karmelu”, „Dzieci Maryi”, „Szkaplerz Maryi”, „Pochodnia Seraficka”, „Wiadomości Tercjarskie”, „Salwatorianin”, „Dzwon niedzielny”, „Kalendarz Dzwonu” itp. Drukowano także czasopisma o charakterze świeckim, np.: „Polska Wschodnia”, „Piłsudczyk”, „Meblostyl”, „Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne” itp.

Od zakończenia wojny do roku 1950 pozostało w stałym druku kilka periodyków, a ponadto „Powściągliwość i Praca” wydala kilka książek dla jezuickiego Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy oraz drukowała misjonarską „Naszą Przeszłość”. Z tejże drukami wyszło także wiele prac ściśle naukowych profesorów krakowskich uczelni. Nadto wydawane były książki takich pisarzy jak: Maria Dąbrowska, Jerzy Ficowski, Zofia Kossak-Szczucka, Zofia Nałkowska, Zygmunt Nowakowski, Wacław Sieroszewski, Adam Bunch i wielu innych.

14 kwietnia 1950 r. władze komunistyczne drukarnię „Powściągliwość i Praca” zagarnęły. Najpierw zmieniono jej nazwę na „Państwowe Zakłady Graficzne nr 31”, później na „Krakowskie Zakłady Graficzne nr 7”, następnie „Krakowskie Zakłady Graficzne nr 1”,. Następnie drukarnię zlikwidowano.

Michalineum

Gdy w początku lat 80. władze komunistyczne Polski Ludowej pozwoliły Zgromadzeniu na wskrzeszenie wydawnictwa, nawiązując do Miejsca Piastowego i Krakowa, nadano mu nazwę MICHALINEUM z siedzibą w Markach-Strudze. Pierwszym dyrektorem i redaktorem naczelnym został ks. dr Walerian Moroz. Wydawnictwo inicjował niemal od zera. Środki na rozwój i inwestycje trzeba było wypracować. W roku 1992 dyrektorem MICHALINEUM został ks. Wojciech Zięba, którego wspomagał w prowadzeniu zakładu ks. Józef Penc.

Od roku 1994 dyrektorem Wydawnictwa i Drukarni był ks. Krzysztof Kuźnik. W 2020 roku funkcję dyrektora objął ks. Andrzej Kozień.

Wydawnictwo wydaje kilkadziesiąt tytułów własnych rocznie, dysponując w sprzedaży około sześciuset pozycjami. Co roku michalicką drukarnię opuszcza około 300 ton kalendarzy i książek o tematyce religijnej. Od kilkunastu lat, dzięki współpracy z rzymskim fotografikiem Grzegorzem Gałązką, wydało około 80-ciu kolorowych albumów o Ojcu Świętym Janie Pawle II i obecnym – Benedykcie XVI – nie tylko po polsku, lecz także po włosku, angielsku, francusku, rosyjsku czy w języku słowackim.

Współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi: Libreria Editrice Vaticana (Watykan), Editions du Signe (Francja), Veritas Fundation Publication Centre (Londyn-Anglia), Pattloch (Niemcy), Inside the Vatican (USA) – którego współzałożycielem jest fotografik Grzegorz Gałązka, Edizioni Paoline (Mediolan-Włochy), Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Wydawnictwo św. Wojciecha w Trnavie (Słowacja).

PRZESŁANIA Z NIEBA OJCA PIO – 7 dróg do życia wiecznego

Michalineum

Moja moc RÓŻANIEC

Michalineum

Rzymska prezentacja i promocja albumu "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I JEGO EUROPA"

Michalineum

"Święty Niepodległej"

Michalineum