Koronacja w 40 rocznicę toruńskiej fatimy

Księża Michalici z toruńskich Rybaków zapraszają na Koronację Figury Matki Boskiej Fatimskiej.  Bp Wiesław Śmigiel – Ordynariusz Diecezji Toruńskiej dokona tego podniosłego aktu w poniedziałek 13 maja podczas Eucharystii o godz. 18.00. Koronacja odbędzie się w 40-rocznicę Nabożeństw Fatimskich na Rybakach.

Każda koronacja jest ważnym wydarzeniem dla Kościoła, bo cześć, jaką otaczamy Bogarodzicę, jest wypełnieniem Jej słów: „Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Koronacja figury Pani fatimskiej, czczonej na Rybakach  ukaże nam żywotność tego kultu oraz z pewnością przyczyni się do rozbudzenia w nas dziecięcego zaufania do Matki Zbawiciela i naszej Matki, której jedynym celem jest doprowadzenie każdego do zjednoczenia z Jej Synem, Jezusem Chrystusem

Piękne otoczenie przyrody i parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu to idealne miejsce do kontemplacji Boga w pięknie otaczającej przyrodzie. To tu od 40 lat krzewiony jest kult Matki Bożej Fatimskiej. Wszystko zaczęło się w latach 30., kiedy uruchomiono na Rybakach Instytut Różańcowy, który miał być ośrodkiem popularyzowania modlitwy różańcowej. To na Rybakach stanęła figura Matki Bożej, która w dłoniach trzyma różaniec. Wpisuje się to w przesłanie Matki Bożej Fatimskiej i Jej wezwania „Odmawiajcie Różaniec”. Od początku pobytu w Toruniu księża michalici podejmują to wezwanie fatimskie.

Warto podkreślić ten fakt, że michalici przynieśli do Torunia nabożeństwo Matki Bożej Fatimskiej. Od 13 maja 1979 r. na Rybakach krzewiony jest tu kult Matki Bożej Fatimskiej.  Duży wkład w rozwój tego nabożeństwa wnieśli ówcześni proboszczowie: ks. Stanisław Klocek CSMA i ks. Maksymilian Sowa CSMA.  

Od 1979 roku owa pobożność Maryjna przybrała na Rybakach szczególną formę – nabożeństwa fatimskiego, których rozwój i owocność w obecnym czasie możemy odebrać jako szczególny zamysł Boga wpleciony w to miejsce, gdzie Boża Opatrzność postawiła michalitów w Toruniu.

Pojawił się kolejny znak Matki Bożej – Jej figura fatimska, o której sprowadzenie zabiegali michalici. Została ona sprowadzona z portugalskiej Fatimy.

Parafia św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza jako pierwsza w Toruniu zainicjowała to nabożeństwo. W tych nabożeństwach uczestniczy wiele osób we Mszy św., wielu się spowiada, przez co dokonuje się kształtowanie serc w szkole Maryi. A do tego dochodzi żarliwa modlitwa różańcowa. Przez wszystkie lata, te nabożeństwa gromadziły i gromadzą rzeszę wiernych nie tylko z parafii, ale także całego Torunia.  To już 40 lat gdy w tej wspólnocie parafialnej wybrzmiewa to fatimskie AVE.

W roku jubileuszu 100 objawień parafia uzyskała od Stolicy Apostolskiej (Penitencjarii Apostolskiej) przywilej odpustu zupełnego. Michalicka świątynia w Toruniu jest miejscem, gdzie wierni uczestnicząc od maja do października w nabożeństwach fatimskich mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Teraz po latach, podziwiając wspaniały rozkwit tych nabożeństw i nadzwyczajne uczestnictwo tajemnicy fatimskiej w życiu św. Jana Pawła II, możemy stwierdzić, że jest to miejsce charakterystyczne. Jest to miejsce, za które trzeba podziękować Bogu. I być może, że forma pobożności Maryjnej zawarta w nabożeństwach fatimskich, będzie na Rybakach przybierać nowe kształty, odpowiadające wezwaniom nowych czasów.