Obłóczyny w święto bł. Bronisława Markiewicza

09-02-2019

Mszy świętej na cześć bł. księdza Bronisława Markiewicza przewodniczył ks. Adam Sitarz, mistrz nowicjatu. Obecni byli współbracia michalici z Castel Sant’Elia, Nepi, Monte Sant’Angelo, a także księża salezjanie z Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Gośćmi byli także członkowie rodzin braci nowicjuszy.

Ks. Adam w homilii opisał ten dzień w taki sposób: „Przeżywamy dziś liturgiczne święto bł. Bronisława Markiewicza, Ojca Założyciela zgromadzeń księży i ​​sióstr, naszego przewodnika i gwiazdy na drodze do świętości i w służbie najbardziej potrzebującym, w szczególny sposób dzieciom i młodzieży”.

W czasie tego święta przeżywaliśmy także szczególny moment obłóczyn w strój zakonny dwóch młodych nowicjuszy, których Pan Jezus powołuje do naszego zgromadzenia.

Te dwa wydarzenia mają dla nas wszystkich niezwykłą wymowę: są poświęceniem całego swojego życia dla Pana Boga.

Ks. Adam powiedział: „Ci dwaj młodzi mężczyźni, Marino i Felice wchodzą w konfigurację swojego życia: aby oddać je Bogu i braciom najbiedniejszym, i w tej oto konfiguracji, strój zakonny jest tego znakiem!

Całe życie bł. Bronisława było wielką miłośią do Boga i siłą napędową w niestrudzonej i tytanicznej pracy duszpasterskiej. To było serce jego bezwarunkowej miłości i poświęcenia się dla potrzebujących, w których to bł. Bronisław widział twarz samego Jezusa!

Drodzy Felice i Marino! Jesteście tu dzisiaj, ponieważ ten styl życia został w jakiś sposób przeznaczony Wam przez Pana. Chcecie żyć dla Niego i być darem dla innych. To jest też i sens nowicjatu, który ma Was poprowadzić do złożenia profesji rad ewangelicznych w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła.

Dzisiaj otrzymacie strój zakonny, niech on będzie znakiem waszego poświęcenia się i oddania się Panu Bogu. Jesteście powołani, aby być świadkami, że Bóg jest Panem wszystkich ludzi.

Otaczamy Was naszą modlitwą i życzymy Wam, aby Wasze życie oddane było tylko Pana Bogu w ludziach potrzebujących, ubogich, opuszczonej młodzieży. Niech to będzie sensem waszego poświęcenia się dla Pana Boga i naszego Założyciela”.