(Prze)śpiewane 5 lat

Jesienią 2013 roku zostało wypowiedziane i urzeczywistnione pragnienie: „połączmy wiele głosów w jeden i zaśpiewajmy Panu!”.

Takie były początki, a już mija 5 lat odkąd wspólnie z Liturgiczną Scholą Dorosłych wielbimy Boga podczas spotkań liturgicznych i koncertów okolicznościowych.

Serdecznie zapraszamy parafian, przyjaciół i wszystkich, którzy chcieliby z nami tworzyć śpiewającą wspólnotę do wyruszenia w podróż sentymentalną. Już za tydzień – 21 października o godzinie 19:00 – schola z towarzyszeniem orkiestry kameralnej przypomni nam pieśni bliskie naszym sercom, które towarzyszą często modlitwie wspólnotowej, jak również takie, które nucimy w zaciszu domowym przy modlitwie osobistej. Będziemy mieli okazję przeżyć jeszcze raz, wspomnieć, wzruszyć się i wspólnie wyśpiewać dziękczynienie Temu, który nas jednoczy.