XV Rekolekcje trzeźwościowe w Miejscu Piastowym. 

260 osób przybyło na rekolekcje trzeźwościowe, które odbyły się przy Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym w dniach: 18-20 października.

W sanktuaryjnym kościele odbyła się spowiedź rekolekcyjna (w którym posługiwało 8 spowiedników) oraz Msza św. na zakończenie rekolekcji w niedzielę. Zdecydowana większość ćwiczeń duchowych odbywała się w domu rekolekcyjnym Sióstr Michalitek.

Dzięki szczególnej opiece Sióstr Michalitek nad dziećmi, rodzice i starsi uczestnicy tych rekolekcji mogli spokojnie uczestniczyć w poszczególnych etapach programu rekolekcyjnego. Przy dzieciach i młodzieży byli również zaangażowani dwaj kapłani: ks. Paweł Wojakiewicz oraz ks. Stanisław Morawski.

Nauki dla dorosłych prowadził ks. Krzysztof Bochenek, ks. dyrektor Krzysztof Poświata i ks. Jan Seremak. Wybór św. Marii Goretti, św. Joanny Beretty Molla oraz bł. Karoliny Kózkówny na patronki tych rekolekcji okazał się błogosławiony. Przy nich był podejmowany odpowiednio temat: powołanie, dar i ofiara. Kolejny już raz odpowiedzialnymi za organizację tych rekolekcji ze strony świeckich byli Jolanta i Krzysztof Bęben oraz Stowarzyszenie Powściągliwości i Pracy.

Wielkim darem tego dzieła apostolskiego jest posługa zespołu muzycznego Gloria i diakonii muzycznej. Niezwykła współpraca Wspólnot: Michalitek, Michalitów i świeckich członków Stowarzyszenia PiP przyniosła błogosławione owoce. Oby z pomocą łaski Bożej to dzieło apostolskie przynosiło nadal obfity plon. xjs.