MIEJSCE PIASTOWE - Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza

„Tutaj stanie kaplica – kościół Królowej Korony Polskiej” – słowa wypowiedziane przez bł. ks. Bronisława Markiewicza, który jako twórca zakładów wychowawczych, doznając radości przebywania wśród szczęśliwej i bawiącej się młodzieży zakładu wychowawczego, wskazał na wzgórze – miejsce przyszłej świątyni.

Budowę kościoła podjęto w latach 30. XX w., a jego poświęcenia dokonał bp Franciszek Barda 2 maja 1935 r. W uroczystość patronalną Zgromadzenia św. Michała Archanioła 1935 r. w głównym ołtarzu umieszczono obraz św. Michała Archanioła, który później znalazł się w bocznym ołtarzu i tam pozostał do 1972 r. Odnowienie świątyni i zmiana prezbiterium wiążą się z umieszczeniem na bocznych ołtarzach figur św. Józefa oraz św. Maksymiliana Kolbego. Po lewej stronie prezbiterium powstała kaplica św. Michała Archanioła, w której zamiast obrazu umieszczano przez kolejne lata: płaskorzeźbę św. Michała, ikonę, złotą figurę, a w końcu rzeźbę, która jest kopią figury z Sanktuarium św. Michała Archanioła z Góry Gargano. W ołtarzu głównym, szanując wolę Ojca Założyciela – ks. Br. Markiewicza, umieszczono figurę Matki Bożej Królowej Polski, która pozostaje w tym miejscu do dziś. Świątynia od zawsze była pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystość odpustowa przypada 3 maja. Konsekracji kościoła dokonał bp Ignacy Tokarczuk 29 czerwca 1972 r.

Po prawej stronie prezbiterium znajduje się ołtarz z sarkofagiem i relikwiami bł. ks. Bronisława Markiewicza wykonany w 2005 r. w związku z beatyfikacją założyciela zgromadzenia.

4 czerwca 2007 r. świątynia została podniesiona do godności Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. Uczynił to Arcybiskup Metropolita Przemyski ks. Józef Michalik. W dekrecie arcybiskupa znajduje się następujący tekst: „Wszystkim pielgrzymom, którzy polecając się wstawiennictwu św. Michała Archanioła i bł. Bronisława, pracować będą nad kształtowaniem swojego sumienia, promując miłość i miłosierdzie, przeciwstawiając się jednocześnie wszelkim przejawom zła oraz propagując ideę solidnego wychowania, troski o młodzież oraz ukazując piękno życia w powściągliwości i pracy, udzielam pasterskiego błogosławieństwa”.

Szczególnym miejscem w kościele jest kaplica boczna z figurą Matki Bożej Fatimskiej koronowaną na prawie papieskim. Od października do maja, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, odbywają się tutaj nabożeństwa fatimskie. Ich owoce duchowe są nadzwyczajne. 

Przy wjeździe do sanktuarium znajduje się figura Anioła Stróża Polski. Nawiązuje ona do niezwykłego objawienia, które było udziałem bł. ks. Bronisława w okresie jego młodości – 3 maja 1863 r. Do sanktuarium przynależy także polowy ołtarz fatimski, na którym odbywają się czuwania fatimskie i spotkania związane z działalnością apostolską michalitów.

Duszpasterze: 

ks. Krzysztof Poświata - Przełożony domu 
ks. Józef Groński
ks. Krzysztof Bochenek
ks. Jan Seremak
ks. Leszek Cioch
ks. Stanisław Morawski
ks. Czesław Oczoś
ks. Józef Kmak
ks. Andrzej Wątroba
ks. Adam Nitka
ks. Zbigniew Baran
ks. Józef Różycki
ks. Marek Przybylski
ks. Józef Tyniec
ks. Kazimierz Żak
ks. Tadeusz Grzymek
ks. Kazimierz Rachwał
br. Andrzej Zimny
br. Roman Betleja

Dom Niższego Seminarium Duchownego:

ks. Paweł Wojakiewicz- Przełożony domu
ks. Leszek Przybylski
ks. Stanisław Kociuba
ks. Piotr Prokopowicz
ks. Robert Ryndak
ks. Krzysztof Szary
ks. Roman Chyliński

Miejsce Piastowe: Zakończenie Rekolekcji Anielskich

MIEJSCE PIASTOWE - Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza

XVII Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu

MIEJSCE PIASTOWE - Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza

XVII Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu - Zaproszenie

MIEJSCE PIASTOWE - Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza

Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Stanisława Morawskiego

MIEJSCE PIASTOWE - Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza