Chrześcijańskie świadectwo pokoleń

W dniach 26-27 sierpnia br. już po raz 14. przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i błogosławionego ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym  zorganizowane zostało „Wesele bez toastu”.

Po zawiązaniu wspólnoty starsi uczestnicy pozostali w auli szkolnej z księdzem Grzegorzem Kosakowskim CSMA, który podjął temat „miłości pierwotnej” w życiu małżonków. Z takim tematem – po konferencji – uczestnicy udali się do sal szkolnych w sześciu grupach, dzieląc się osobistymi przemyśleniami w zasugerowanym temacie spotkania. Młodzież udała się na „ekspresowe warsztaty tańca towarzyskiego” prowadzone prze instruktorkę tańca. Dzieci swoje spotkanie miały z Siostrami Michalitkami.

O godz. 17.00 uczestnicy wesela przeżywali uroczystą Mszę świętą, której przewodniczył ks. biskup Stanisława Jamrozka z Przemyśla. Podczas tej Eucharystii małżonkowie odnawiali swoje przyrzeczenia sakramentu małżeństwa. Wspaniały śpiew liturgiczny, na co wskazał na końcu Mszy św. Biskup Stanisław, popłynął od zespołu „Gloria”. Po Mszy św. trwała weselna agapa i zabawa, zakończona nad ranem dnia następnego. Wszystkich uczestników było 130. osób, w tym młodzież (30. osób) oraz dziewiętnaścioro dzieci.

Bardzo pozytywną rzeczą, którą dostrzegli małżonkowie, było zachowanie i wspólna zabawa młodzieży i dzieci. Wszyscy dzielili się przekonaniem, że wiele lat działalności zespołu „Gloria” i wzajemne oddziaływanie członkiń tego zespołu na swoich rówieśników, stanowi piękne świadectwo zawarte nie tylko w śpiewie religijnym, ale również w kulturze zachowania i oddziaływania na dzieci i na starszych. Na koniec spotkania małżonkowie wyjątkowo zwrócili się do młodzieży z uznaniem dla ich zabawy i zachowania.

Na pewno takie świadectwo dostrzeżone na tym „Wesele bez toastu”, a ujęte w szczerych słowach świadectwa wobec różnych grup młodzieży, ma swoją wartość, której nie wolno zignorować. Świadectwo takie jest owocem wielu lat formacji młodych ludzi, którzy już od dziecka słyszeli o pięknym życiu bez alkoholu i zniewalających używek. Oby mogło zaistnieć również w dużych spotkaniach młodzieży.