Pielgrzymka Braci Zakonnych do Ziemi Świętej - dzień 7

MICHALICI

Pielgrzymka Braci Zakonnych do Ziemi Świętej - dzień 6

MICHALICI

Pielgrzymka Braci Zakonnych do Ziemi Świętej - dzień 5

MICHALICI

Pielgrzymka Braci Zakonnych do Ziemi Świętej - dzień 4

MICHALICI

Pielgrzymka Braci Zakonnych do Ziemi Świętej - dzień 3

MICHALICI

Pielgrzymka Braci Zakonnych do Ziemi Świętej - dzień 2

MICHALICI

Pielgrzymka Braci Zakonnych do Ziemi Świętej - dzień 1

MICHALICI

Ks. Rafał Gądek nowym Prowincjałem

MICHALICI