TRZY+JEDEN

Jestem czwarty

Oto mój Syn umiłowany

Syn na zawsze

Czy Bóg mnie kocha?