Mateuszu, wszystko ma swoje skutki!

W niebie | Słowo Boże