Krosno: poświęcenie placu pod budowę kościoła

21-05-2024

Dzień 19. maja br. dla wspólnoty michalickiej parafii Ducha Świętego w Krośnie był dniem odpustu parafialnego. Sumę odpustową prowadził Przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk CSMA. Kazania w tym dniu głosił ks. Andrzej Żarkowski CSMA - Dyrektor Centrum Duchowości Michalickiej w Miejscu Piastowym.

Po Mszy odpustowej Ojciec Generał poświęcił działkę pod budowę nowego kościoła. 

Teren pod budowę kościoła przygotowany jest obok nowej plebanii na wprost nowego krzyża misyjnego. Dzięki zakupionej działce pomiędzy kościołem a plebanią mogło nastąpić przesunięcie lokalizacji. Zatwierdzenie projektu i zezwolenie na budowę wydał Urząd Miasta w dniu 25 kwietnia 2024 roku.