Ogłoszenie o naborze na bezpłatne warsztaty ikonopisarskie dla młodzieży

27-05-2021

Warsztaty organizowane w ramach projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wydłużono nabór uczestników do 4 czerwca br.

Zapraszamy do udziału w warsztatach ikonograficznych, które odbędą się w dniach od 11 do 17 czerwca 2021 roku w Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michael” w Miejscu Piastowym (ul. ks. Bronisława Markiewicza 25a).

Organizator zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie uczestników oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych, tj.: podobrazia (deska zagruntowana), zestawu farb suchych pigmentów (tempera), zestaw pędzli, szlagmetal, palety malarskie, płatki złota, pulment, sztalugi. Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalnych artystów. W programie zajęć przewidziano krótkie prezentacje oraz ćwiczenia praktyczne, których efektem końcowym będzie samodzielnie wykonane ikony przez uczestników. 

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Ramowy program warsztatów:

I. Część teoretyczna:

 1. Geneza ikony.
 2. Symbolika ikony - kolor, gest itd.
 3. Ikony na Podkarpaciu.

II. Część praktyczna: warsztaty – zajęcia malarskie:

 1. Zapoznanie uczestników z ikoną, jej historią i znaczeniem, połączone z wyborem ikony do napisania podczas warsztatów.
 2. Przygotowanie wzornika, rozrysowanie ikony na deskę i przygotowanie deski do pozłotnictwa.
 3. Omówienie technik pozłotnicznych, złocenie ikony, pokrywanie podłoża odpowiednimi substancjami chemicznymi, nakładanie płatków złota, szlagmetalu, srebra, czyszczenie
  i zabezpieczanie warstwy pozłotniczej.
 4. Przygotowanie farb, tempery żółtkowej.
 5. Położenie pierwszych warstw podmalówki na ikonę.
 6. Robienie podmalówki pod szaty, twarze ikony oraz tła.
 7. Malowanie twarzy i szat.
 8. Wykonywanie prac końcowych.
 9. Nanoszenie złotych aplikacji (pulment).
 10. Zabezpieczanie warstwy malarskich.
 11. Liternictwo (opisywanie ikony).

Warsztaty organizowane są dla młodzieży z Polski (10 osób) i Ukrainy (5 osób). Rezultatem warsztatów będzie kolekcja ikon, które zostaną zaprezentowane na dwóch polsko-ukraińskich konferencjach podsumowujących w/w projekt, zorganizowanych zarówno w Miejscu Piastowym oraz na Ukrainie (miejscowość Skole). Po konferencjach ikony wykonane przez uczestników warsztatów zostaną im oddane i będą ich własnością.

Liczba miejsc jest organiczna, liczy się kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres w terminie od dnia 28.05.2021 r. do dnia 4.06.2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wolnych miejsc, na adres e-mail: p.mentelski@gdpartner.pl

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz zgłoszeniowy [POBIERZ]
2. Treść gołoszenia [POBIERZ]