Poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa

4 listopada 2018 r. w Stalowej Woli odbyła się uroczystość poświęcenia figury Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przed kościołem pw. Trójcy Świętej stanęła wykonana w brązie postać Zbawiciela, który szeroko otwartymi ramionami zaprasza wszystkich, by w Jego Najświętszym Sercu odnaleźli pokrzepienie. U stóp Chrystusa widnieje dwunastu świętych wyznawców i męczenników za wiarę.                                                

Ks. Mieczysław Kucel – proboszcz parafii wraz z braćmi w kapłaństwie i parafialną wspólnotą zaprosił na to niezwykłe w życiu wspólnoty wydarzenie Przełożonego Generalnego ks. Dariusza Wilka, który dokonał poświęcenia. W uroczystości uczestniczyli kapłani z dekanatu stalowowolskiego z ks. Dziekanem, współbracia zakonni, wykonawca pomnika, fundator i licznie zgromadzeni wierni.

Autorem figury Chrystusa jest krakowski artysta Czesław Dźwigaj, którego rzeźby, monumenty ze spiżu, witraże, medale i plakiety znane są w kraju i za granicą. Jest wykonawcą niemal 70 pomników papieża Jana Pawła II, a także pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.

Rzeźba stanowi kompozycję przedstawiającą Jezusa Chrystusa z wyraźnym zaakcentowaniem Najświętszego Serca, które jest źródłem świętości dla otaczających Go wyznawców i męczenników – polskich świętych i błogosławionych, w tym dwóch michalickich kapłanów: Wojciecha Nierychlewskiego i Władysława Błądzińskiego.

Postać Jezusa otacza u Jego stóp dwunastu polskich świętych i błogosławionych:

 • Bł. ks. Bronisław Markiewicz
 • Św. Jan Paweł II
 • Św. Faustyna Kowalska
 • Św. Maksymilian Maria Kolbe
 • Św. Adam Chmielowski (Brat Albert)
 • Św. bp. Józef Sebastian Pelczar
 • Bł. ks. Wojciech Nierychlewski
 • Bł. ks. Władysław Błądziński
 • Św. Stanisław Kostka
 • Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
 • Św. Królowa Jadwiga
 • Św. bp. Stanisław ze Szczepanowa

Autor fotografii: Krzysztof Kozioł