Sprostowanie do Zapytania ofertowego nr referencyjny: 1/2020/MS dotyczącego zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 

01-07-2020

Informujemy, że w dokumentacji przetargowej zamieszczonej w ogłoszeniu z dnia 30.06.2020 roku, znalazły się następujące elementy, które nie powinny wejść w zakres obecnego przetargu tj.: przebudowa przyłącza wody do istniejącego budynku kotłowni i istniejącego budynku gospodarczego (pakiet nr 3) oraz przebudowa istniejącej kotłowni i przyłącza ciepła (pakiet nr 5).

Celem wyprostowania tej sytuacji, należy pominąć w dokumentacji przetargowej umieszczonej na witrynie internetowej następujące elementy:

W dziale „Projekty budowlane i wykonawcze” foldery:
- 3. PBW przebudowa woda
- 5. PB przebudowa kotłownia i pc

W podfolderze „Przedmiary” foldery:
- Przebudowa kotłowni
- Przebudowa przyłącza cieplnego
- Przebudowa przyłącza wody

W dziale „Przedmiary” foldery:
- Przebudowa kotłowni
- Przebudowa przyłącza cieplnego
- Przebudowa przyłącza wody

Odnosi się to do formy dokumentacji, która znajduje się pod adresem: https://michalici.pl/aktualnosc/zapytanie-ofertowe-ogloszenie-o-zamowieniu-na-wykonanie-robot-budowlanych-i-instalacyjnych-w-ramach-projektu-pn-budowa-hali-sportowej-w-miejscu-piastowym