Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 

08-07-2021

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Data ogłoszenia: 08.07.2021 roku

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
05-261 Marki
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252
NIP: 1250493547
Regon: 393576687

ze strony, którego uprawnionym do nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji jest:

Michalicki Zespół Szkół w Miejscu Piastowym
ul. ks. Markiewicza 25 b
38 - 430 Miejsce Piastowe
Tel: 13 43 530 70 (sekretariat)
Adres strony internetowej: www:www.mzsp.pl
e-mail:sekretariat@mzsp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 30 000 euro (netto), zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji finansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, która będzie miała charakter ogólnodostępny, umożliwiający masowe uprawianie sportu w szczególności przez dzieci i młodzież.

Budynek składał się będzie z jednokondygnacyjnej hali sportowej, dwukondygnacyjnego zaplecza szatniowo - socjalnego oraz łącznika łączącego projektowaną halę sportową z  budynkiem istniejącej szkoły. W ramach inwestycji zaprojektowano zaplecze hali z szatniami, umywalniami z natryskami, szatniami i toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, jak również pomieszczenie medyczne i magazyn sprzętu sportowego. Na piętrze znajdować się będzie sala do ćwiczeń wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, realizowanym odrębnym etapem oraz pomieszczenia pomocnicze. Hala sportowa posiadać będzie pełnowymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej, wyposażona zostanie w elektroniczne tablice wyników, elektroniczną kotarę oddzielającą boiska treningowe. Zaprojektowano ścianę wspinaczkową z trzema stopniami trudności oraz linę wspinaczkową. Hala posiadać będzie instalację nagłośnienia, instalację wentylacji mechanicznej oraz składaną trybunę sportową dla 198 uczniów.

Podstawowe wymiary hali sportowej to:
Powierzchnia zabudowy: 1 348,59m2
Powierzchnia użytkowa: 1 198,40m2
Kubatura: 13 312,93m2
Wysokość budynku:  11,17m
Arena sali:   36,20x19,60m
Wysokość hali:   7,15m

Zakres prac planowanych do wykonania obejmie:

 • Przebudowę kanalizacji sanitarnej pod budynkiem,
 • Przebudowę wewnętrznej instalacji ciepła - instalacja zewnętrzna,
 • Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze,
 • Przebudowę sieci wodociągowej i budowę przyłącza wody, przebudowę przyłącza wody do kotłowni,
 • Roboty ziemne,
 • Roboty fundamentowe, izolacje, drenaż,
 • Przebudowę instalacji gazowej kolidującej z łącznikiem,
 • Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla potrzeb projektowanego budynku,
 • Wykonanie konstrukcji żelbetowej,
 • Wykonanie ścian i ścianek murowanych,
 • Przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla potrzeb kotłowni,
 • Budowę kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z dachu,
 • Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia,
 • Wykonanie instalacji elektrycznych: WLZ, rozdzielnic RE, tablic rozdzielczych,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - instalacji wewnętrznej gazu,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej – kotłownia,
 • Wykonanie instalacji odgromowej, przeciwoblodzeniowej, połączeń wyrównawczych, pomiarów,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - kotłownia gazowa,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - instalacji c.o.,
 • Wykonanie instalacji ciepła technologicznego,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacji, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - wentylacji mechanicznej,
 • Wykonanie elewacji,
 • Montaż stolarki i ślusarki,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej - trasy kablowe, instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilanie urządzeń, zestaw PEL,
 • Wykonanie tynków i okładzin,
 • Wykonanie podłoża i posadzki,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej – nagłośnienia,
 • Wykonanie robót malarskich,
 • Wykonanie robót zewnętrznych,
 • Zakup i montaż wyposażenia.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Zapytanie ofertowe [POBIERZ]
 2. Formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 7 [POBIERZ]
 3. Wzór umowy [POBIERZ]
 4. Projekty budowlane i wykonawcze wraz z zakresem zmian, [POBIERZ]
 5. STWIORB, [POBIERZ]
 6. Przedmiary robót [POBIERZ]

Odpowiedzi do pytań dotyczących oferty:

Pytania  z dnia 16 07 2021
Firma Alfa II

Ad. 1.
Nie.


Pytania z dnia 20 07 2021

Firma Biuro Projektowo – Usługowe, Ustrzyki Górne

Ad. 1.

Odnośnie przedmiarów proszę wziąć pod uwagę, że zostały wydzielone dwa etapy robót – ETAP I który jest przedmiotem zapytania i ETAP II który będzie oddzielnym zamówieniem. Zakresy wyłączone obecnie nie znalazły się w przedmiarach.
ponadto należy wziąć pod uwagę, że przedmiary służą jedynie jako element pomocniczy przy ustaleniu ceny kosztorysowej.
Kolejność rozpatrywania dokumentacji- integralnie; projekt wykonawczy z  budowlanym, specyfikacje techniczne, przedmiary pomocniczo    

Ad. 2.
Zakres prac projektowych nie obejmuje wykonania oświetlenia terenu, w opisie projektu wykonawczego branży elektrycznej w pkt. 5.4 błędnie pojawił się zapis o oświetleniu zewnętrznym.

Ad. 3.
Roboty zewnętrzne branży elektrycznej obejmują zasilanie przepompowni ścieków.

Ad. 4.

 • wentylatory  – branża sanitarna
 • tablica wyników wraz z pulpitem sterowniczym – branża budowlana – ETAP II
 • nagrzewnice – branża sanitarna
 • automaty na napoje – dostawa inwestorska
 • skrzynki sterownicze koszy i kotary wraz z urządzeniami – branża budowlana
 • kurtyna powietrzna – nie projektuje się kurtyn powietrznych

Ad. 5.
Nie posiadamy

Ad. 6.
Nie.

Ad. 7.
Opis instalacji przeciwoblodzeniowej znajduje się w projekcie wykonawczym, branża elektryczna, opis. Pkt. 5.8. oraz rys. 18E ark. 8/9, 18E ark. 9/9.

Ad. 8.
Nie przewiduje się zmiany terminu składania ofert.


Załącznik: Konstrukcja [POBIERZ]


 

Pytanie z dnia 21.07.2021:

Pytanie dotyczące zamówienia - budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym

1. Dotyczy sufitu na hali sportowej z odpornością na uderzenia

W związku z wymaganiami zapewniającymi odporność na uderzenia w klasie 1A i wytycznymi producenta systemu dotyczącymi zawiesi sufitu (maksymalny rozstaw 90cm)

Informujemy o konieczności wykonania dodatkowego rusztu pośredniego na dolnym pasie kratownic w celu prawidłowego montażu sufitu akustycznego

Odpowiedź na  pytanie  z dnia 21 07 2021

Ad. 1.
Dla sufitu podwieszanego w sali gimnastycznej ( odpornego na uderzenia w klasie A1 ) wymagany jest dodatkowy podwójny ruszt systemowy, pod montaż którego zaprojektowano ruszt stalowy bazowy w rozstawie co 1,15 m na poziomie pasa dolnego dźwigara stalowego.


Protokół z otwarcia oferty [POBIERZ]