To już 25 lat…

Wrzesień Roku Pańskiego 2018 w naszym Oratorium zapisał się wielkimi literami, bowiem 29 września rozpoczęliśmy obchody jubileuszu – 25 lat istnienia naszej placówki na Rybakach.

Jubileusz to dobry czas na podsumowania i podziękowania. I tak przez naszą placówkę przez te 25 lat „przewinęło” się ok. 3 tysięcy dzieci. Można powiedzieć że, wyrosło nowe pokolenie Oratorian. Nasi wychowankowie studiują, pracują, zakładają rodziny, przysyłają do Oratorium swoje dzieci lub młodsze rodzeństwo.

Doświadczenia pokazały, że toruńskie Oratorium jest miejscem, które promieniuje dobrem i miłością, przyciągając coraz to nowe osoby, miejscem, gdzie zostają przekroczone społeczne podziały.

Mimo upływu czasu, idea, która przyświecała twórcom Oratorium, nie przestała być aktualna. Chcieliśmy wspomóc prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz kreować twórczą i aktywną postawę dzieci i młodzieży z rodzin, żyjących w warunkach podwyższonego ryzyka. Chcieliśmy i dalej chcemy nauczyć ich odrzucać aspołeczne zachowania i stosować asertywność. Zmienia się oferta, metody pracy z dziećmi, sposób podejścia do nich, ale to, co najważniejsze – niesienie bezinteresownej pomocy – pozostaje bez zmian. Wyciągamy rękę do każdego, kto potrzebuje pomocy.

Obchodząc jubileusz, nie sposób nie podziękować tym, dzięki którym istniejemy i działamy. Na pierwszym miejscu słowa wdzięczności kierujemy w stronę Dobrego Boga i Matki Bożej, a także naszego patrona bł. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła za błogosławieństwo i nieustającą opiekę nad nami.

Dziękujemy Jego Ekscelencji ks. bp. Wiesławowi Śmiglowi i ks. bp. Andrzejowi Suskiemu za życzliwość, pomoc i poparcie dla naszej placówki.

Dziękujemy Przełożonemu Generalnemu ks. Dariuszowi Wilkowi za braterskie wsparcie i życzliwość.

Nasza działalność nie byłaby też możliwa bez wsparcia sponsorów i ludzi dobrego serca oraz aktywnej współpracy z instytucjami samorządu lokalnego na rzecz wychowania. W jej ramach jest pomoc społeczna, działalność wychowawcza, charytatywna, edukacyjna i kulturalna. Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminą Miasta Toruń, mając bezcenne poparcie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego oraz podległych im placówek. Korzystamy też z pomocy Banku Żywności oraz wielu sponsorów i ludzi otwartego serca, którzy co roku oddają swój 1% na działalność naszego domu. Bez nich nasze funkcjonowanie byłoby trudne, a wręcz niemożliwe.

Podziękować pragniemy także całemu zastępowi nauczycieli i wolontariuszy, wychowawcom, bez których nie moglibyśmy istnieć. Specjalne podziękowanie należy się też parafii pw. św. Michała Archanioła, z jej proboszczem, ks. Krzysztofem Winiarskim na czele, która od 25 lat udziela schronienia naszym podopiecznym w swoich przestronnych pomieszczeniach.

Dobremu Bogu polecamy także zmarłych opiekunów naszej placówki, którzy od początku istnienia dzielili się swoim sercem i z najmniejszymi.

Co roku w naszym Oratorium odbywają się cykliczne imprezy, a wśród nich największa z okazji Dnia Dziecka, tzw. Michayland, który odbywa się zawsze w pierwsza sobotę czerwca. Z małego lokalnego festynu powstał festyn gromadzący co roku kilkanaście tysięcy osób z całego Torunia. Ponadto dzieci z Oratorium co roku jeżdżą na kolonie letnie, zwiedzają kolejny fragment naszej pięknej Ojczyzny. Dokładamy wszelkich starań, by w naszej wspólnej placówce było im po prostu dobrze, by czuły rodzinne ciepło.

Najważniejsze, że nadal stanowimy jedną wielką rodzinę (wychowankowie, nauczyciele, wychowawcy, sponsorzy, pracownicy), która wzajemnie wspomaga się modlitwą i współdziałaniem. Dlatego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza przepełnione jest myślami i ideami swego patrona, a nasze życie staje się praktyczną ilustracją jego pragnień.

I za to Bogu i ludziom dziękujemy.

Ks. Piotr Bulanda