Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi opuszczonymi "Oratorium" w Toruniu

Jesteśmy świetlicą, w której stwarza się warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji i kompensacji, stymulowania rozwoju dziecka wolnego od zahamowań i uprzedzeń, otwartego na drugiego człowieka, bogatego w pozytywne doświadczenia, pełnego nadziei, która pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, albo co wydaje się niemożliwe.

Tworzymy warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju dzieci i młodzieży – naszych wychowanków.

W Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa i obowiązki. Dzień swoich urodzin lub imienin świętuje z całą oratoryjną „rodziną”. W kołach zainteresowań poznaje świat i wzbogaca doświadczenia, rozbudza zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona nauczycielskiego, rozwija się wszechstronnie i poznaje wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie.

Oratorium kultywuje wartości wywodzące się z rodzimej kultury i tradycji oraz pielęgnuje zwyczaje oratoryjne wypracowane wspólnie z rodzicami i dziećmi.  

Oratorium to placówka bezpieczna, przyjazna, otwarta, wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiąganie sukcesu, ale też spokojne przyjmująca ewentualne porażki.

Oratorium umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca aktywne metody wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystująca nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Wigilia w Oratorium

Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi opuszczonymi "Oratorium" w Toruniu

To już 25 lat…

Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi opuszczonymi "Oratorium" w Toruniu

Najwyższe wyróżnienie dla Oratorium w Toruniu

Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi opuszczonymi "Oratorium" w Toruniu

Michayland - Fantastyczne Miasteczko dzieciaków 2018

Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi opuszczonymi "Oratorium" w Toruniu