WDZIĘCZNI ROLNIKOM „Niech Bóg błogosławi pracy Waszych rąk” Święty Jan Paweł II

Wydawnictwo Michalineum wydało nowy album papieski z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W roku 2020 przypadła setna rocznica urodzin naszego wielkiego Rodaka, który na przestrzeni całego swojego pontyfikatu zwracał się w wielką troską, szacunkiem i uznaniem dla ludzi pracujących na roli i chroniących przyrodę oraz środowisko naturalne. Wielokrotnie podkreślał wartości i pracę polskiego Rolnika. Troszczył się też o zasoby naturalne na całym świecie oraz żeby nikomu nigdy nie zabrakło chleba. Wypowiadał się na forach międzynarodowych: na przykład w FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) czy podczas pielgrzymek do różnych krajów.

Powinniśmy być wdzięczni naszemu Wielkiemu Papieżowi za Jego nieustanne głoszenie prawdy, obronę świata stworzonego przez Boga i podkreślenie godności rolnika i jego pracy na roli. Dlatego Wydawnictwo Michalineum w drugiej połowie maja br. wydało album ze zdjęciami i tekstami Papieża na ten temat dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tej pory nigdy nie było takiej publikacji.

Album składa się z dwóch części: część pierwsza zawiera zdjęcia ze spotkań i fragmenty przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny na temat rolnictwa, przyrody, środowiska i problemów wyżywienia. Część druga obejmuje wystąpienia św. Jana Pawła II w FAO, w Watykanie, podczas pielgrzymek we Włoszech i na świecie oraz podczas Jubileuszu Rolników w Watykanie w Roku 2000. Wszędzie akcentował godność i znaczenie pracy rolnika.

Publikacja jest dwujęzyczna – po polsku i po angielsku.

Wstępy do pierwszej części albumu napisali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Pan Prezydent Andrzej Duda podkreślił: „Cieszę się, że w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II powstał album dokumentujący spotkania Papieża Polaka z rolnikami. To wspaniały zapis podniosłych i uroczystych, a zarazem pełnych serdeczności i ciepła chwil, które były potwierdzeniem wartości ludzkiej pracy, budowały poczucie wspólnoty i przypominały, jak ważna jest miłość do ziemi oraz głęboki szacunek dla własnych korzeni”.

Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył: „Podjąłem starania, by w roku obchodów stulecia urodzin Karola Wojtyły, wesprzeć wydanie albumu, który przybliży nam wypowiedzi Świętego Jana Pawła II o rolnictwie, nie tylko w wymiarze polskim, tak nam bliskim, ale także światowym, bo przecież Nasz Papież spotykał się i wspierał rolników na całym świecie”.

W drugiej części w słowie wstępnym – stały przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy FAO, WFP i IFAD – Pan Ambasador Artur Pollok napisał: „«Fiat panis!» Ta sentencja łacińska, oznaczająca w języku polskim: «Niech będzie chleb!», a towarzysząca FAO jako myśl przewodnia dla wszystkich działań organizacji, była dla Jana Pawła II echem modlitwy najbliższej sercu każdego chrześcijanina – modlitwy, której nauczył swoich uczniów sam Jezus Chrystus: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Jest to zarazem wezwanie do wspólnej pracy, aby każdy człowiek w każdym miejscu na ziemi miał dostęp do pożywienia, którym może się dzielić z innymi”.

Zdjęcia są autorstwa Grzegorza Gałązki. Projekt, przygotowanie i wydrukowanie albumu zostały zrealizowane w Wydawnictwie Michalineum, z którym Grzegorz Gałązka współpracuje od ponad dwudziestu lat.

Ks. Sylwester Łącki CSMA