Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 2020

30-06-2020

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Data ogłoszenia: 30.06.2020 roku

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
05-261 Marki
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252
NIP: 1250493547
Regon: 393576687

ze strony, którego uprawnionym do nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji jest:

Michalicki Zespół Szkół w Miejscu Piastowym
ul. ks. Markiewicza 25 b
38 - 430 Miejsce Piastowe
Tel: 13 43 530 70 (sekretariat)
Adres strony internetowej: www:www.mzsp.pl
e-mail:sekretariat@mzsp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 30 000 euro (netto), zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji finansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, która będzie miała charakter ogólnodostępny, umożliwiający masowe uprawianie sportu w szczególności przez dzieci i młodzież.

Budynek składał się będzie z jednokondygnacyjnej hali sportowej, dwukondygnacyjnego zaplecza szatniowo - socjalnego oraz łącznika łączącego projektowaną halę sportową z  budynkiem istniejącej szkoły. Przy wybudowanej hali zostaną zainstalowane stojaki rowerowe. W ramach inwestycji zaprojektowano zaplecze hali z szatniami, umywalniami z natryskami, szatniami i toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, jak również pomieszczenie medyczne i magazyn sprzętu sportowego. Na piętrze znajdować się będzie sala do ćwiczeń oraz pomieszczenia pomocnicze. Hala sportowa posiadać będzie pełnowymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej, wyposażona zostanie w elektroniczne tablice wyników, elektroniczną kotarę oddzielającą boiska treningowe. Zaprojektowano ścianę wspinaczkową z trzema stopniami trudności oraz linę wspinaczkową. Hala posiadać będzie instalację nagłośnienia, instalację wentylacji mechanicznej oraz składaną trybunę sportową dla 198 uczniów.

Podstawowe wymiary hali sportowej to:
Powierzchnia zabudowy: 1 348,59m2
Powierzchnia użytkowa: 1 198,40m2
Kubatura: 13 312,93m2
Wysokość budynku:  11,17m
Arena sali:   36,20x19,60m
Wysokość hali:   7,15m

Zakres prac planowanych do wykonania obejmie:

 • Przebudowę kanalizacji sanitarnej pod budynkiem,
 • Przebudowę wewnętrznej instalacji ciepła - instalacja zewnętrzna,
 • Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze,
 • Przebudowę sieci wodociągowej i budowę przyłącza wody, przebudowę przyłącza wody do kotłowni,
 • Roboty ziemne,
 • Roboty fundamentowe, izolacje, drenaż,
 • Przebudowę instalacji gazowej kolidującej z łącznikiem,
 • Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla potrzeb projektowanego budynku,
 • Wykonanie konstrukcji żelbetowej,
 • Wykonanie ścian i ścianek murowanych,
 • Przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla potrzeb kotłowni,
 • Budowę kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z dachu,
 • Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia,
 • Wykonanie instalacji elektrycznych: WLZ, rozdzielnic RE, tablic rozdzielczych,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - instalacji wewnętrznej gazu,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej – kotłownia,
 • Wykonanie instalacji odgromowej, przeciwoblodzeniowej, połączeń wyrównawczych, pomiarów,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - kotłownia gazowa,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - instalacji c.o.,
 • Wykonanie instalacji ciepła technologicznego,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacji, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonanie instalacji sanitarnej - wentylacji mechanicznej,
 • Wykonanie elewacji,
 • Montaż stolarki i ślusarki,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej - trasy kablowe, instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilanie urządzeń, zestaw PEL,
 • Wykonanie tynków i okładzin,
 • Wykonanie podłoża i posadzki,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej – nagłośnienia,
 • Wykonanie robót malarskich,
 • Wykonanie robót zewnętrznych,
 • Zakup i montaż wyposażenia.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Zapytanie ofertowe [POBIERZ]
 2. Formularz oferty i załącznikami od 1 do 7 [POBIERZ]
 3. Wzór umowy [POBIERZ]
 4. Projekty budowlane i wykonawcze, [POBIERZ]
 5. STWIORB, [POBIERZ]
 6. Przedmiary robót [POBIERZ]

Sprostowanie do Zapytania ofertowego nr referencyjny: 1/2020/MS dotyczącego zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 

Informujemy, że w dokumentacji przetargowej zamieszczonej w ogłoszeniu z dnia 30.06.2020 roku, znalazły się następujące elementy, które nie powinny wejść w zakres obecnego przetargu tj.: przebudowa przyłącza wody do istniejącego budynku kotłowni i istniejącego budynku gospodarczego (pakiet nr 3) oraz przebudowa istniejącej kotłowni i przyłącza ciepła (pakiet nr 5).

Celem wyprostowania tej sytuacji, należy pominąć w dokumentacji przetargowej umieszczonej na witrynie internetowej następujące elementy:

W dziale „Projekty budowlane i wykonawcze” foldery:
- 3. PBW przebudowa woda
- 5. PB przebudowa kotłownia i pc

W podfolderze „Przedmiary” foldery:
- Przebudowa kotłowni
- Przebudowa przyłącza cieplnego
- Przebudowa przyłącza wody

W dziale „Przedmiary” foldery:
- Przebudowa kotłowni
- Przebudowa przyłącza cieplnego
- Przebudowa przyłącza wody

Odnosi się to do formy dokumentacji, która znajduje się pod adresem: https://michalici.pl/aktualnosc/zapytanie-ofertowe-ogloszenie-o-zamowieniu-na-wykonanie-robot-budowlanych-i-instalacyjnych-w-ramach-projektu-pn-budowa-hali-sportowej-w-miejscu-piastowym