Apostolska droga krzyżowa

facebook twitter

19-02-2021

Apostolska Droga Krzyżowa - rozważania ks. Mateusza Szerszenia, michality, kierownika duchowego, dziennikarza i redaktora dwumiesięcznika "Któż jak Bóg"

Wyznając naszą wiarę, deklarujemy, że jej przedmiotem jest jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Owa apostolskość odsyła nas do czasów, gdy żyli pierwsi świadkowie życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Apostołami jednak byli nie tylko ci, którzy należeli do grona Dwunastu, ale także ci, którzy głosząc Ewangelię, świadczyli o przynależności do Chrystusa i byli wierni Jego nauce. Ich zadaniem było strzec gorliwie depozytu wiary dla przyszłych pokoleń. Świadectwo wiary apostołów jest unikatowe i drogocenne dla każdego, kto pragnie poznać historię Jezusa z Nazaretu. Wchodząc w tajemnicę męki Pana Jezusa, napotykamy tam doświadczenie każdego człowieka. Kolejne stacje drogi krzyżowej stają się konfrontacją życia Jezusa z życiem każdego z nas.

Z otwartym sercem i żarliwą modlitwą chcemy przejść poprzez wydarzenia drogi krzyżowej i jednocześnie spotykać się z apostołami, którzy świadczą o wierze w misterium paschalne. Chcemy przejść drogą Jezusa jako „apostołowie XXI wieku”. Otwarci na Słowo i zakochani w Jezusie idziemy z wdzięcznością Jego śladami, aby na nowo przeżyć dzieło zbawienia świata.
Jezu, prowadź nas ścieżkami swojej męki. Umacniaj, gdy upadamy. Pocieszaj, gdy płaczemy, i wskazuj, gdzie jest cel naszego pielgrzymowania poprzez trud i cierpienie.

 

Podobne artykuły