Pod michalickim sztandarem

facebook twitter

25-04-2022

Kolejny ważny gość, który dzisiaj odwiedził michalitów odbywających Kapitułę, to ks. abp Adam Szal – metropolita przemyski. Ksiądz Arcybiskup skierował do nas słowo w nawiązaniu do Ewangelii (Mk 16, 15-20), jaką Kościół dał na święto św. Marka ewangelisty. Wezwał michalitów do tego, żeby nie zapominali, że każdy chrześcijanin, każdy kapłan musi być uczniem. Inaczej nie będziemy prorokami. Pilny uczeń jest wiarygodny i uczciwy tylko wtedy, gdy odpowiada na wezwanie, by iść i głosić Ewangelię.

Nasz Gość wskazał na nasze michalickie powołanie. Nawiązując do obrazów ewangelicznych zadał pytanie, czy dostrzegamy, jak Jezus ogarnia nas wzrokiem, Słowem, gestem? I czy odpowiadamy w jedyny możliwy sposób – człowiek powołany wprowadza pokój. Jednak powołanie, jak znaczył Ks. Arcybiskup, nie jest łatwą drogą. Na szczęście, podobnie jak święty Marek, mamy przewodników. Święty Piotr uczy nas pokory, św. Paweł tego, że droga powołania łączy się trudnością, cierpieniem. Na każdej drodze, szczególnie wtedy, gdy czujemy się zagubieni, pomaga nam mocno przekonanie, że nie jesteśmy sami. Idzie z nami Jezus, ale i mamy wielkiego przewodnika – ks. Markiewicza, który jest patronem roku duszpasterskiego w archidiecezji przemyskiej.

Ksiądz Arcybiskup zaapelował do nas, żebyśmy odważnie patrzyli w przyszłość. Jak to robić? Tak, jak robił to ks. Markiewicz – z odwagą odczytywał znaki czasu i na nie odpowiadał. W każdej chwili przy odczytywaniu znaków czasu musi towarzyszyć hasło „Któż jak Bóg”.

Podczas dzisiejszych obrad wysłuchaliśmy sprawozdania ks. Jerzego Sosińskiego – ekonoma i radcy generalnego. W sumiennie przygotowanym sprawozdaniu ukazał kondycję finansową Zgromadzenia oraz źródła środków na inwestycje i bieżąca działalność. Później, zgodnie z art. 145 Dyrektorium, została wybrana trzyosobowa komisja rewizyjna.

Sprawozdania z ostatnich sześciu lat przedstawili ks. Rafał Gądek – Prowincjał Prowincji Włosko-Szwajcarskiej oraz ks. Piotr Szytniewski – Prowincjał Prowincji Paragwajsko-Argentyńskiej.

No i musimy się do czegoś przyznać: mamy wiele okazji do świętowania. Dzisiaj imieniny obchodził ks. Marek Czaja, dyrektor szkół w Krośnie i radca generalny. Kwiecień i maj to też czas święceń kapłańskich i mamy okazję przeżywać piękne rocznice. Wczoraj ks. Kazimierz Radzik obchodził czterdziestą rocznicę święceń, a księdzu Ryszardowi Andrzejewskiemu w sobotę „stuknęła” trzydziesta dziewiątą rocznica. Podczas jednej z przerw, w ramach wykorzystanej okazji do wspomnianego świętowania, pożywiliśmy się pysznym tortem. Nie ostatnim na tej Kapitule.

O godzinie 19.45 Nieszpory i słówko wieczorne. Wygłosił je ks. Stanisław Kalisztan – rektor seminarium w Krakowie. Nawiązał do flag, jakie możemy oglądać w sali obrad. W stojaku wetknięte są flagi krajów w których pracują michalici (pomysł ks. Ryszarda Andrzejewskiego).

Ks. Stanisław nawiązał do słów Założyciela, który zapewniał, że jeżeli będziemy wierni charyzmatowi poniesiemy wiarę innym narodom. I tak się dzieje!

Wspominał też pierwszych michalickich misjonarzy, których żegnał jako młody chłopak. Jak sam powiedział „trochę z zazdrością, na pewno z podziwem”.

Ks. Rektor przestrzegł słuchaczy przed popadaniem w zniechęcenie i marazm np. z powodu zmniejszającej się ilości powołań. Bez względu na okoliczności mamy śmiało służyć Bogu pod michalickim sztandarem. Nieraz może być trudno. Opowiadał, że kiedy został proboszczem w Górsku skarżył się mamie, że jest sam i jest ciężko. Mądra kobieta powiedziała mądrze aczkolwiek twardo: „synu, nie ma życia bez krzyża”.

Podobne artykuły