SEMINARIUM ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM

facebook twitter

19-01-2024

SEMINARIUM ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM  to dziewięciotygodniowe rekolekcje, skierowane do wszystkich, którzy pragną żyć pełnią życia z Bogiem.

Podczas rekolekcji chcemy odnowić, pozbierać i uporządkować wszystko to, co zostało złożone w naszych sercach przez moc Sakramentów, a co w biegu życia zatraciliśmy. Ten czas to zaproszenie, ale i wielka szansa na powrót do  źródeł życia w Bogu i odnowienie relacji z Nim.

 

Dla kogo są przeznaczone rekolekcje?

 

Rekolekcje są propozycją dla ciebie jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem
  • pragniesz poznać go bardziej i głębiej
  • pogubiłeś się w życiu lub straciłeś jego sens
  • przeżywasz kryzys wiary
  • pragniesz zbliży się do Boga i poczuć Jego miłość

 

Jaki jest cel rekolekcji?

 

Celem naszego Seminarium jest osobiste spotkanie i doświadczenie Boga oraz przeżycie sercem tego, co intelektualnie przyjmujemy do wiadomości – że Bóg z miłości do nas Syna swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne.

Jezus pragnie nas uzdrawiać, chce nam dać cały „pakiet” darów i charyzmatów Ducha Świętego, byśmy mogli być Jego świadkami w świecie.

Dla wielu z nas ten czas może być  czasem radości, entuzjazmu, zachwytu miłością Bożą i zanurzenia w niej. Inni mogą jeszcze mocniej zakorzenić się w Bogu, pokochać Jego Słowo, adorację i Eucharystię.  

Naturalną konsekwencją  tych doświadczeń będzie decyzja o oddaniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jako Panu oraz podjęcie nowego życia w Duchu Świętym.

Przyjęcie Jezusa jako Pana oznacza gotowość, do pełnienia Jego woli wyrażająca się w decyzji  „Panie chcę iść przez życie Twoimi drogami, pełniąc Twoją, a nie swoją wolę”.

 

Jaki będzie przebieg rekolekcji?

 

Rekolekcje trwają 9 tygodni. W każdą niedzielę na kanałach YouTube „Któż jak Bóg” oraz „Michalici” będzie zamieszczona katecheza ks. Krzysztofa Pelca CSMA, podejmująca temat danego tygodnia.  Każdy uczestnik Seminarium będzie zobowiązany do codziennej 15-minutowej modlitwy osobistej opartej na rozważaniu Słowa Bożego, które będzie codziennie podawane na FB i portalu „Któż jak Bóg” oraz michalici.pl. Zachęcamy w tym czasie, w miarę możliwości, do uczestnictwa we Mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zalecamy również w trakcie Seminarium przystąpienie do Sakramentu Pojednania, pogłębionej spowiedzi świętej, albo nawet do spowiedzi z całego życia u wybranego kapłana.

Tak rozumiany czas Seminarium – czas łaski  – może pomóc w doświadczeniu obecności i miłości Pana Boga w naszym życiu. Dokonuje się to poprzez słuchanie konferencji, dzielenie się własnym życiem, świadectwo innych osób, uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej, wspólnot Odnowy, grup modlitewnych, modlitwę osobistą.

 

Jeśli chciałbyś pogłębić swoją wiarę w Boga, odnowić relację z Jezusem Chrystusem, nie zwlekaj – przyjmij to zaproszenie. Powiedz Bogu: „Tak!” 

Pozwól, aby to Jezus prowadził Cię przez życie. Otwórz swe serce na Boga, a podniesie Cię z każdego upadku i pomoże uczynić to, co po ludzku jest niemożliwe.

 

Każdy uczestnik rekolekcji powinien codziennie znaleźć właściwą dla siebie porę oraz czas na osobiste krótkie spotkanie z Bogiem i słuchanie Jego Słowa.

 

Codzienna modlitwa osobista

 

Codzienna modlitwa osobista to bardzo ważny element rekolekcji – czas szczególnego działania Boga w naszym sercu, najważniejsza chwila w ciągu dnia. 

Skuteczność rekolekcji w znacznym stopniu zależy od wierności codziennej modlitwie.

 

Jak medytować Słowo Boże? – kilka praktycznych wskazówek:

 

1. Przyjmij odpowiadającą ci pozycję ciała i odpręż się. Odsuń od siebie różne myśli, troski, które cię rozpraszają – oddaj je Panu. Spróbuj skupić twe myśli i serce na Jezusie.

2. Uświadom sobie, że przebywasz w obecności Jezusa. Może ci w tym pomóc zamknięcie oczu i wyobrażenie Go sobie. Trwaj w pokoju i przez wiarę bądź pewny, że On jest z tobą, a ty jesteś z Nim.

3. Proś Jezusa, aby prowadził cię w modlitwie i napełniał Duchem Świętym, byś mógł zrozumieć Jego słowo: „Duchu Święty, proszę Cię otwórz moje serce na wszystkie słowa, które Pan skieruje do mnie podczas tej modlitwy. Spraw, aby zapadły one głęboko w moim sercu i zmieniały moje życie”.

4. Przeczytaj powoli Słowo z Pisma Świętego przeznaczone na dany dzień. Możesz przeczytać je kilka razy, jeśli potrzeba – głośno je wymawiając. Pozwól tym słowom przeniknąć twoje serce i umysł. Przyjmij je tak, jakby sam Bóg mówił ci je osobiście. Rozważaj te słowa w swoim sercu.

  • Zastanów się, jaką prawdę wyrażają i jak ta prawda odnosi się do ciebie, do twojego życia, problemów, stosunku do Boga, ludzi samego siebie.
  • Zauważ, jaką reakcję wzbudza w tobie to Słowo (przynosi nadzieję, radość, pokój, miłość, rodzi wdzięczność, budzi opór, bunt, zniechęcenie, obawę, lęk).
  • Trwaj przed Jezusem, próbuj usłyszeć, co On tobie mówi, tobie osobiście. Jeśli tekst jest zaczerpnięty z Ewangelii, wyobraź sobie, że to ty znajdujesz się w tej scenie, np. z apostołami u stóp Jezusa, słuchając jego pouczeń. Pozostawaj przed Jezusem, przyjmując pokój i moc, która promieniuje z Jego obecności. Pozwól Jezusowi ogarnąć ciebie i otwórz Mu swoje serce. Spróbuj odpowiedzieć Bogu na Jego Słowo. 

5. Spróbuj odpowiedzieć Bogu na Jego Słowo. Powiedz Jezusowi, co zrozumiałeś i podziękuj Mu za to. Podziel się z Nim tym, co czujesz, co przeżywasz. Twoja modlitwa może mieć formę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia, prośby. Mów do Jezusa jak do przyjaciela, dziękując, zawierzając i oddając mu siebie całkowicie.

6. Możesz pomodlić się za innych: za rodzinę, krewnych, przyjaciół, osoby w potrzebie, osoby, które cierpią, za Kościół, za twoją wspólnotę, za prowadzących rekolekcje i innych uczestników Seminarium.

7. Możesz zakończyć modlitwą „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, itp.

8. Jeśli uznasz to za pożyteczne, możesz zanotować sobie w zeszycie refleksję i doświadczenia, które pojawiły się w czasie modlitwy osobistej. Możesz podkreślić sobie słowa i zdania, które były dla Ciebie najcenniejsze. 

 

Niech Twoja wola stanie się treścią mojego życia, Miłosierny Panie. Niech Twoja łaska napełnia mnie i umacnia w wypełnianiu tego, do czego mnie zapraszasz. Niech Twoja Miłość stanie się moją miłością, a Twoje Życie moim życiem. Niech Twoje Słowo nazywa mój świat i stwarza mnie codziennie na nowo.

Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko wypełniania woli Bożej, naucz mnie przyjmowania Boga w Jego Słowie, by Jego Duch mógł zamieszkać we mnie i wydawać owoce Bożej Miłości w moim sercu i w moim życiu każdego dnia.

 

Podobne artykuły