W historycznej parafii w Altos

facebook twitter

24-02-2024

Środowisko naturalne. Pierwsi misjonarze w Altos i kościół franciszkański. Emigranci w Altos. Przybycie michalitów.

Środowisko naturalne

Dzisiejszą miejscowość Altos przez wieki pokrywały puszcze i lasy. W nich  mieszkali Indianie znani jako Karios należący do rodziny guarani. Uprawiali kukurydzę i maniok dla własnego użytku. Ginęli prześladowani najpierw przez guaikurów i pajaguów, a potem około 50 lat po przybyciu konkwistadorów przez tych ostatnich zredukowani do niewolników lub unicestwieni.

 

Franciszkanie w Altos

Altos jest jedną z najstarszych miejscowości w Paragwaju leżącą niewiele ponad 50 km od stolicy. Jedna z wersji co do jej historyczności twierdzi, że była to pierwsza misja-redukcja guarańska założona przez franciszkanów w 1580 rok. Ich głównym inicjatorem był młody zakonnik z okolic Sewilli, który jako diakon przybył do ziemi Guaranów z 22 innymi współbraćmi. Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca męczennika został zbudowany w roku 1582. Rok tego wydarzenia jest uwieczniony na jednej z belek podtrzymującej dach świątyni. Ojciec Luis Bolaños, w tym czasie, był diakonem. Stąd też duże prawdopodobieństwo posiada twierdzenie, że z tego powodu św. Wawrzyniec, diakon, został patronem nowego kościoła.

 

Wzburzone fale jeziora                                                                 

Do Altos, w pewnym miejscu, droga prowadzi nad brzegiem pięknego jeziora Ypacarai. Według pewnej legendy, wezbrane wody zbiornika groziły zalaniem pobliskim miejscowościom. Niebezpieczeństwo to nie zagrażało wiosce Altos, gdyż była położona na najwyższej części Łańcucha górskiego Altos sięgającego 500 m n.p.m. Misjonarze i wierni wznosili modły do Boga prosząc o cud. Gdy wzburzony żywioł pobłogosławiony przez ojca Bolañosa, ustąpił, zebrany lud zobaczył unoszącą się na tafli jeziora figurkę Matki Bożej. Wszyscy orzekli, że była to jedna z figurek wyrzeźbionych przez Indianina Józefa, pochodzącego z okolicznej miejscowości Tobati, który z wdzięczności za ocalenie gdy uciekał od sąsiednich Indian Mbayá, wyrzeźbił dwie figurki Matki Bożej. Cudowne ocalenie Józefa jest częścią przekazywanej do dziś historii o Matce Bożej z Caacupe, patronce Paragwaju.

 

Przybycie michalitów

Do Altos w diecezji Caacupe przybyło wielu migrantów przede wszystkich pochodzenia niemieckiego. Tam 14 lutego 2010 roku przybyli michalici by prowadzić duszpasterstwo w parafii.  Ówczesny przełożony wiceprowincji w sprawozdaniu powizytacyjnym w domu zakonnym w Ñemby do którego przynależała parafia Altos zanotował: „6 lipca podpisałem kontrakt między Diecezją Caacupe i Wiceprowincją Paragwajsko-Argentyńską Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła co do objęcia duszpasterstwa w Parafii Św. Wawrzyńca w Altos w Diecezji Caacupe”.

Podobne artykuły