Teleturniej

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Czy wiesz, kim jest Jezus?

Tylko zamknij za sobą drzwi!

Zabić księdza!

Dosyć tych profanacji!

Nikt nie pozna twojej tajemnicy

Bardzo krótkie rozważania różańcowe

Rozmiękczanie poglądów