Droga miłości i droga sprawiedliwości

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Idzie, aby królować

Nie opinia, ale sumienie

Nie chcemy widzieć, słyszeć i mówić

Zły i gnuśny

Niepokój o zbawienie

Dni Noego i Lota

Królestwo, które żyje we mnie

Duchowość w stylu „instant”