Teleturniej

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Bliżej Baranka

Usiądź i pomyśl!

Pan Ksiądz

Modlitwa na najbliższe czasy

Ale

Potrzeba nam gorliwości i wytrwałości

Dla Profesora S.

Młodzieniaszek