„Przyjdę i uzdrowię go”

Myśli o Słowie

Wtorek, 12 kwietnia

Poniedziałek, 11 kwietnia

Sobota, 09 kwietnia

Piątek, 08 kwietnia

Czwartek, 07 kwietnia

Środa, 6 kwietnia

Wtorek, 5 kwietnia

Poniedziałek, 04 kwietnia