Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

O bezinteresownej miłości

Przekleństwo, a błogosławieństwo

Stać się „posadzką” dla braci

Myśleć o tym, co Boże

Z mądrości św. Jakuba

Kwas obłudy i pozoranctwa

Nie da się zatrzymać słowa Bożego

Z czego mam się cieszyć, a z czego płakać