Człowiek mądry chroni nienarodzone dziecię - 28 grudnia

(Mt 2,13-18) Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego". Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: "Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma".

1. Człowiek mądry chroni nienarodzone dziecię.

„Gdy Mędrcy odjechali”.

Owi Mędrcy byli magami, ale nie babilońskimi lecz perskimi. Różnica miedzy nimi była taka, że babilońscy magowie byli czarnoksiężnikami, natomiast perscy byli wyznawcami Zaratustry.

Zaratustra był reformatorem mazdaizmu, żył prawdopodobnie na przełomie VII i VI w. p.n.Chr.. Uczniowie Zaratustry podejmowali życie duchowe i ascetyczne i tak jak Żydzi oczekiwali  Zbawiciela. W trakcie niewoli babilońskie obie religie wzajemnie poznały swoje doktryny i stały się sobie bliskie.

Nie przypadkowo więc perscy Mędrcy zdążali do Jerozolimy dowiedzieć się, gdzie się narodził Król Żydowski.

Ewangelia wg św. Mateusza mówi o Mędrcach:  „A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny”.(Mt 2,12).

Człowiek mądry zrobi wszystko, aby uratować każde dziecko w łonie matki.

Pani doktor Wanda Półtawska często powtarzała podczas swoich prelekcji: „Gdyby mężczyźni byli bardziej odpowiedzialni, zapewne o połowę mniej byłoby mordowanych dzieci w łonach matek.”

2.       Herodów obecnie jest wielu.

„(...)bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić".

 Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od Mędrców, że narodził się Mesjasz, „oczekiwany” przez naród żydowski, wydał potajemnie dekret z wyrokiem śmierci dla niemowląt żyjących w Betlejem.

Chciał w ten sposób pozbyć się „Władcy”, którego zapowiadał prorok Micheasz,  w obawie, by On nie odebrał jemu i jego potomkom panowania.

Oto zapowiedziane proroctwo:

„A ty, Betlejem Efrata,

najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!

Z ciebie mi wyjdzie

Ten, który będzie władał w Izraelu,

a pochodzenie Jego od początku,

od dni wieczności.” 

Historia potwierdza, że Herod był wyjątkowo ambitny, żądny władzy i podejrzliwy. Sam bowiem doszedł do tronu po trupach i tylko dzięki terrorowi utrzymywał się u władzy.

Wymordował żydowską rodzinę królewską, która panowała nad narodem przed nim: Hirkana II, swojego teścia; Józefa, swojego szwagra; Mariam, swoją żonę; ponadto trzech swoich synów - Aleksandra, Arystobula i Antypatra, a także arcykapłana Arystobula, Aleksandrę, matkę Mariamme i wielu innych, jak to szczegółowo opisuje żyjący ok. 70 lat po nim historyk żydowski, Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela). 

Będąc synem Antypatra, wodza Idumei,  za cel postawił sobie panowanie. Dlatego oddał się w całkowitą służbę  Rzymianom. Za co Rzymianie obdarowali go tytułem króla, oddając mu pod panowanie Ziemię Świętą.

Dwa tysiące lat później, dwóch pierwszych przywódców europejskich, którzy wprowadzili aborcję do prawodawstwa podległych im terenów, to Józef Stalin i Adolf Hitler. Wszystkie przepisy zezwalające na mordowanie dzieci w łonach matek stanowią więc realizację ich duchowego testamentu.

9 marca 1943 roku na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich ukazało się rozporządzenie zezwalające Polkom na aborcję bez jakichkolwiek sankcji i kar z tego tytułu.

Ta krótka informacja jest dla zwolenników „wyboru”- mordować, czy nie mordować, z jakich źródeł pochodzi zgoda na to zło, które do dzisiaj w Polsce ma swoich zwolenników.

 

3.       Mord na dzieciach w Betlejem.

Te i wiele innych faktów wskazuje, kim był Herod i czym było dla takiego okrutnika pozbawienie życia kilkudziesięciu niemowląt.

Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych niemowląt?

Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch przy takiej ilości mieszkańców mogło być  około setka. Chłopców zatem około pięćdziesięciu.

Św. Mateusz w swojej Ewangelii umieszcza skargę proroka Jeremiasza w proroczych słowach:

„Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: "Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma".(Jr 31,15).

Rachela jest tu symbolem „matki Izraela”, płaczącej nad uciskiem Izraela w niewoli babilońskiej. Tu w przenośni nad pokoleniami jej synów: Efraima i Beniamina.

Św. Bernard napisze w swoim komentarzu do rzezi niewiniątek:

„Ta skarga doszła do Boga. Rozlana krew niemowlątek wołała o pomstę do Nieba. Bóg sprawiedliwy wysłuchał wołania. Koniec Heroda był straszny. Okropna choroba, która jak piekielny ogień paliła jego wnętrzności, zapowiadała mu rychły koniec. Nienasycony głód i nieugaszone pragnienie zwiększało jego męki. Im więcej jadł i pił, tym piekielniejsze czuł bóle. Nogi mu opuchły, skóra popękała, obrzydliwe robactwo toczyło jego ciało, a wstrętne wrzody zarażały powietrze. Okropniej dokuczały mu wyrzuty sumienia. Leżał tedy jak nędzny Łazarz, opuszczony i znienawidzony przez wszystkich, żywy obraz potępienia.  A gdy skonał, nikt po nim nie zapłakał; tylko klątwy i złorzeczenia towarzyszyły mu do grobu”.

 

A co ze współczesnymi młodziankami zabitymi przez aborcje i in vitro.

∎ Na świecie w ciągu ostatnich 30 lat urodziło się około 4 mld ludzi, a co piąte dziecko zostało zabite jeszcze w łonie swojej matki. Co stanowi 1 mld.

∎ Co roku w świecie dokonuje się około 42-53 mln aborcji – jest to porównywalne z ilością ofiar II Wojny Światowej (według różnych szacunków 50-78 mln).

∎ W Unii Europejskiej co roku ginie około 1,1 mln dzieci nienarodzonych – tyle też osób zginęło w Auschwitz-Birkenau w ciągu 6 lat (1940-1945).

∎ Rosja ma największą ilość aborcji w stosunku do porodów,: w latach 1970-2000 co roku średnio na każde 100 urodzeń było wykonywano 200 "zabiegów", czyli tylko każde 3 poczęte dziecko zobaczyło światło dzienne.

∎ W Chinach wykonuje się rocznie 13 mln oficjalnych aborcji na 20 mln urodzeń (170 państw na 238 mają mniejszą liczbę ludności, wśród nich: Czechy, Austria, Węgry, Chorwacja, Portugalia, Grecja).

Często rodzice decydują się na aborcje jeśli USG pokaże, że dzieckiem jest dziewczynka!

Co roku na świecie na skutek zamrażania embrionów ludzkich przy in vitro ginie ok. 42 mln. Ludzi.(tj. cała Polska).

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego jak dużą skalę ma aborcja i in vitro.

Ktoś może powiedzieć: a co ja mogę zrobić? co ja na to poradzę?

W świecie i w Polsce działają organizacje walczące o życie, powstają różne inicjatywy, jak udział w manifestacjach pro-life, pikiety pod klinikami aborcyjnymi, czy modlitwa.

Można się do tych inicjatyw przyłączyć lub znaleźć swój sposób. I tak na przykład:

- W maju 2019 roku, Gubernator w Alabamie na mocy głosowania w senacie, przyjął ustawę, która zakazuje aborcji na każdym etapie ciąży. Lekarzowi, który dokona tego  zabiegu. Może grozić do 99 lat więzienia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której występuje poważne zagrożenie życia matki.

- W Buenos Aires, 12 sierpniu 2019 roku, w pierwszą rocznicę upamiętniającą odrzucenie w tym kraju ustawy legalizującej aborcje, 40 tys. Argentyńczyków manifestowało przeciw tej zbrodni.

- Albo wystarczy modlić się przez 9 miesięcy ok. 5 min dziennie, by uratować życie - na tym właśnie polega Duchowa Adopcja.

Matematyka jest prosta: 5 min x 30 dni x 9 miesięcy = 1350 min = 22,5 godziny

Czyli jeden dzień Twojego życia na modlitwie, ratuje jedno życie pewnego, bezbronnego, małego człowieka.

Żeby adoptować nienarodzone dziecko należy 9 miesięcy codziennie modlić się poniższą modlitwą i dziesiątkiem Różańca. Można do tego dołączyć dodatkowe postanowienia. Zaczynamy dziewięciomiesięczną modlitwę od przyrzeczenia.

 

Modlitwa

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością

oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,

Człowieka Zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka

które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady

i które duchowo adoptowałem.

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,

aby zachowali je przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

Inne artykuły autora

Pokusa chciwości i zniewolenia - 6 marca

Nowa Winnica – Kościół Katolicki - 5 marca

Ratujmy cywilizację miłości - 4 marca