O Tomaszu i Miłosierdziu Bożym - Niedziela Miłosierdzia - 11 kwietnia

Ks. Roman Chyliński CSMA

Prostota, odwaga i głęboka wiara - 10 kwietnia

Jak odróżnić zdrową wiarę od chorej - 9 kwietnia

Etapy wzrastania duchowego - 7 kwietnia

Oczy wiary i serce pełne miłości - 6 kwietnia

Nie lękajcie się - 5 kwietnia

Wigilia Paschalna to wejście w Nowe życie w Chrystusie - 3 kwietnia

O tajemnicy krzyża - 2 kwietnia