Dar pokoju - 4 maja

(J 14, 27-31a) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał".

1. Święty spokój.

Często słyszę od małżonków, że dla „świętego spokoju” , aby nie było awantury, nie podjęli wyjaśniającej rozmowy dla rozwiązania problemu, który zaistniał między nimi.

„Święty spokój” często staje się wygodną przykrywką w relacjach, aby uciekać przed stawaniem w prawdzie.

Pielęgnując ten, tak zwany „święty spokój” w relacjach małżeńskich, małżonkowie na pewno nie wzrastają.

Pokój, który przynosi Jezus Chrystusa jest daleki od tego „świętego spokoju”.

 

2. Pokój jest darem Jezusa.

W czasie Mszy św. przed przyjęciem Komunii świętej, kapłan wypowiada modlitwę „o pokój”, w takich oto słowach:

"Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom, Pokój Wam zostawiam, pokój mój wam daję.”

Dar pokoju, jak słyszymy, Pan Jezus nam  ZOSTAWIA oraz nam go DAJE.

Co oznaczają powyższe słowa?

Do czasów Jezusa Chrystusa, żadna cywilizacja nie zaproponowała pokoju światu.

Każda cywilizacja bowiem, o wyższej kulturze i sile, podbijała słabszą, aby tam zaprowadzić swoją hegemonię, a później kolonizację.

Wojna uważana była i przed i po Chrystusie, za działanie ze wszech miar pozytywne.

Dopiero skutki I Wojny Światowej, kiedy zobaczono, że giną na wojnie nie tylko żołnierze, ale i cywile spowodowały powstanie Ligi Narodów w 1935 roku. Organizacja ta potępiła wojnę i za swój cel podjęła utrzymanie pokoju i współpracę na świecie.

 Stwierdzenie Jezusa, że chce dać Żydom POKÓJ, kiedy byli oni pod panowaniem Rzymian, zapewne nie była przez nich odbierana pozytywnie. 

Jezus, w oczekiwaniu Żydów, jako ich  Król, miał spowodować wojnę z Rzymianami i doprowadzić do wyzwolenia swojego narodu, a w ten sposób zaprowadzi pokój w swoim państwie.

Takie oczekiwania mieli również Apostołowie.

Pamiętamy ich reakcję przy wniebowstąpieniu Jezusa:

„Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”(Dz 1,6).

Zobaczmy, nikt wówczas z Apostołów nie pojmował te słowa Jezusa na sposób duchowy.

Po prostu, pokój trzeba sobie wywalczyć bijąc wroga po głowie.

 

3.       Siła przebaczenia.

Pierwszy dar pokoju płynie z krzyża.

Nikt nie przypuszczał, że Człowiek będąc mordowany na krzyżu, może zrodzić pokój, przez słowa przebaczenia.

Nikt też wcześniej nie znał takich słów: „ Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.(Łk 23,34).

Te właśnie słowa przebaczenia z Krzyża, Jezus nam ZOSTAWIŁ.

To te słowa do dzisiaj wprowadzają pokój między ludźmi: „ w imię Jezusa Chrystusa wybacz mi i ja ci wybaczam”.

Dramatem współczesnego świata polega na tym, że tych słów przebaczenia z Krzyża, mało kto uczy!!!

Można nawet skończyć osiem lat teologii i formacji duchowej, a nie być zdolny do wypowiedzenia powyższych słów. Mówię o tym z dużym smutkiem.

Uczcie, więc rodzice powyższych słów przebaczenia swoje dzieci od wczesnych lat dziecięcych. Niech one widzą, jak wy rodzice to czynicie między sobą.

 

4.       Duch Święty darem pokoju.

Jezus mówi też o pokoju w wymiarze DARU, że „da nam pokój”.

Darem pokoju dla nas, jest Osoba Ducha Świętego.

Przed słowami o POKOJU, usłyszeliśmy słowa Jezusa o posłaniu do nas właśnie Ducha Świętego:

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.(J 14,26).”

To On, Duch Święty, jest obecnie sprawcą pokoju na świecie dla tych, którzy Mu są posłuszni.

To On otwiera nas na słowo Boże i uczy właściwego jego rozumienia.

 

To On poucz Kościół, jak ma interpretować słowa Jezusa i daje siłę ducha do ich wprowadzania w czyn.

 

5.       Świat nie ma pokoju.

Czytamy w dzisiejszej Ewangelii:

„Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.”

Świat żyje pożądliwością, pazernością i chciwością pieniędzy, pragnąc tylko jednego: zabezpieczenia sobie bytu. Dlatego jest ślepy.

Świat nie widzi Jezusa, który daje pokój.

Codziennie otrzymujemy pokój w Kościele, w Eucharystii i w konfesjonale!

Pokój, więc otrzymujemy do Jezusa na sposób duchowy. On sam jest tym pokojem.

A  błogosławieni ci, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi.

Modlitwa: Przyjdź Panie Jezu do mnie z darem pokoju. Wlej we mnie w chwilach trudnych ducha przebaczania sobie i innym. Duchu Święty, poucz mnie, jak wytrwać w pokoju i daj moc do jego wprowadzania tam, gdzie go nie ma. Amen!

Inne artykuły autora

Relacje z Trójcą Świętą fundamentem wiary - 18 maja

O skutecznej modlitwie - 15 maja

Być świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego - 14 maja