Matka Boża - Prorokini naszych czasów - 24 listopada

(Łk 21, 5-11) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».  Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie».

Pozwólcie, że dzisiaj oddam głos Matce Bożej, która w przesłaniu z dnia 31.12.1992 roku do ks. Stefano Gobbiego właśnie ten fragment z interpretowała.

To przesłanie możemy znaleźć w książce ks. Gobbiego, „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, pod tytułem „Koniec Czasów”, numer 485.

Matka Boża mówi do kapłanów w noc „Sylwestrową”.

„Pozwólcie mi się ulegle pouczać, umiłowani synowie. W czasie tej ostatniej nocy roku skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej Niebieskiej Mamy, Prorokini tych ostatnich czasów.

Nie spędzajcie tych godzin w hałasie i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji.”

„Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się k o n i e c  c z a s ó w i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu ZNAKÓW opisywanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.”

 

1. Pierwszy znak to rozszerzenie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z  powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.”

 

2. Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze.

Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą też się mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, powodzie i trzęsienia ziemi.”

Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści… ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.”

 

3. Trzeci znak to krwawe prześladowania tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

„Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich papieży – przede wszystkim mojego papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom na ziemi. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. Wówczas wielu zachwieje się w wierze: będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.”

 

4. Czwarty znak, to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do świętej świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

„Objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć…Pojawieniu się jego towarzyszyć się będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości.”

A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką.”

I tu Matka Boża wyjaśnia do czego ma dojść w Kościele Katolickim ze względu na działanie Antychrysta:

„Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od  wschodu, aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii. Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest o f i a r ą, lecz jedynie ś w i ę t ą  u c z t ą – to znaczy tylko p a m i ą t k ą tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy.”

„ZNIESIE się w ten sposób ODPRAWIANIE MSZY ŚWIĘTEJ. Na tym zniesieniu codziennej ofiary polega STRASZLIWE ŚWIĘTOKRADZTWO DOKONANE PRZEZ ANTYCHRYSTA. Trwać będzie to około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.”

 

5. Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

„Słońce zaćmi się i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.”

„Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.”

I tu padają niesamowite słowa Matki Bożej:

„Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na k o n i e c  c z a s ó w.

Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować!

 Rok który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki”.

(1992 – jest po ludobójstwie w centrum Europy w Bośni i Hercegowinie, gdzie zamordowano ponad 200 tys. ludzi, a przed Rwandą, gdzie w 1994 r. zginie w masakrze ok. milion ludzi. Na Bliskim Wschodzie 2003 roku w Iraku po agresji USA z Iraku musiało uciec ponad milion chrześcijan, a obecnie co 5 min. mordowany jest chrześcijanin na świecie).

Matka Boża mówi dalej:

„Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, wzrastają prześladowania, kataklizmy, a Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliżej staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.”

Na końcu Maryja umacnia nas słowami:

„Proszę was zatem, byście pozostawali mocni w wierze, niewzruszeni nadzieją i żarliwą miłością.”

„Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy. Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i ufności. Amen”

Inne artykuły autora

Jezus ożywić to, co wyschło - 20 stycznia

O trudnym i pięknym kapłaństwie - 18 stycznia

O modlitwie słuchania - II niedziela zwykła, rok B - 17 stycznia