Smak miłosierdzia

Mt 5, 13-16 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

Kiedy zwiedzamy europejskie miasta najwięcej miejsc to sztuka i architektura sakralna. Smak miast. Kiedy odwiedzamy najstarsze uniwersytety - zostały założone przez Kościół. Smak początku akademickiej tradycji. Pierwsze szpitale działały przy zakonach. Smak miłosierdzia.

Są tacy, którzy widzą tylko smak grzechu patrząc na Kościół. To tak jakby uparcie jeść zupę bez żadnych przypraw i skarżyć się, że nie jest smaczna.

Są też tacy, którzy wiedzą, że podwaliny naszej cywilizacji związane są z chrześcijaństwem i potrafią smakować np. Słowo Boże.


Inne artykuły autora

Gołębie serce Jonasza (2)

Gołębie serce Jonasza (1)

Księga ocalonych - Księga Estery