Grzechy główne - chciwość

W niebie | Zagrożenia


Sacrum

W niebie | Słowo Boże