Grzechy główne - chciwość

W niebie | Zagrożenia


Broń nas w walce!

W niebie | Aniołowie