Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej Zespół Szkół Zawodowych) w Miejscu Piastowym ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. W naszej szkole zdobyło zawód kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Położenie szkoły jest bardzo dogodne, gdyż znajduje się ona przy głównej trasie wiodącej z Krosna do Rymanowa, Sanoka i nie ma problemów z dojazdem. Ponadto uczniowie z odległych miejscowości mogą zamieszkać w naszym internacie szkolnym.

W chwili obecnej szkoła liczy ponad 600 uczniów, którzy kształcą się w:

Liceum Ogólnokształcącym:

 • Medialno – Dziennikarskim,
 • Językowo – Biznesowym,
 • Promedycznym,
 • Politechnicznym,
 • Mundurowo-administracyjnym,

Technikum:

 • Drzewnym,
 • Informatycznym,
 • Organizacji Reklamy,
 • Grafiki i Poligrafii Cyfrowej,

Szkoła Branżowa:

 • stolarz,
 • tapicer

Historia zorganizowanej działalności oświatowo - wychowawczej w Miejscu Piastowym sięga roku 1902, gdy z potrzeby serca ks. Br. Markiewicza został założony zakład wychowawczy, a później szkoła niepubliczna, która kształciła w różnych zawodach (kowalstwo, introligatorstwo, kaletnictwo, szewstwo, wikliniarstwo - potem stolarstwo). W szkole tej nie tylko kształcono, ale również opiekowano się sierotami oraz dziećmi z rodzin ubogich, zaniedbanych wychowawczo. Mimo różnych zrządzeń losu, zakrętów historii, chwil wielkich, a także trudnych w życiu narodu szkoła trwała, mocno wrośnięta w lokalne środowisko. Znaczne zmiany w życiu szkoły zaszły po II wojnie światowej. W roku szkolnym 1947/48 szkoła otrzymała nazwę Publicznej Szkoły Zawodowej. W 1950 roku nastąpiło jej upaństwowienie poprzez oficjalne, urzędowe zagarnięcie szkoły i majątku prawowitym właścicielom - Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła. Potrzeba było dopiero zmian ustrojowych w Polsce, by nastąpił „powrót do korzeni”. Pierwszym ważnym wydarzeniem z tym związanym było nadanie szkole w 1990 roku imienia ks. Br. Markiewicza. Potem w roku 1993 nastąpił zwrot majątku prawowitym właścicielom Księżom Michalitom. Lata 1993 - 2000 to okres przejściowy, w którym władze państwowe i zakonne przygotowywały najwłaściwszą formę pracy szkoły w nowych realiach społecznych. Od września 2000 roku organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Księża Michalici). W latach 2000-2002 został przeprowadzony remont budynku szkolnego i we wrześniu 2002 roku szkoła zaczęła w nim naukę. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowocześnie odnowionych i wyposażonych salach lekcyjnych, a uroczystości i imprezy szkolne w przestronnej i estetycznie urządzonej auli. Szkoła prowadzona przez Zgromadzenie nadal jest Szkołą Publiczną z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Księza pracujący w placówce: 

ks. Leszek Przybylski - dyrektor
ks. Paweł Wojakiewicz
ks. Marek Serwatka
ks. Marcin Gierada

Kilka ważnych wydarzeń z życia szkoły: 
 

 

W MZSP święty Michał dla Pani Premier

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym

Z prezydentem i ministrem obrony narodowej - michalickie mundurówki

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym

Rekolekcje dla nauczycieli  i pracowników administracji

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym

Ślubowanie klas mundurowych

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym