Szczęścia należy oczekiwać - 20 października

Ks. Roman Chyliński CSMA

O pokusie chciwości - XVIII- Niedziela zwykła roku C - 4 sierpnia

O człowieku, który wzgardził Bogiem - 3 sierpnia

O lekceważeniu Boga i siebie nawzajem - 2 sierpnia

Źródło mocy działania w nas królestwa Bożego - 29 lipca

Jezu uczy relacji z Ojcem - XVII Niedziela zwykła roku C - 28 lipca

O chwaście, który jest w każdym z nas - 27 lipca

Piękne i trudne powołanie rodzicielskie - 26 lipca

Aby nie zagubić skarbu wiary! - 25 lipca