Michalineum

Początki działalności wydawniczej MICHALINEUM sięgają czasów bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) - człowieka i kapłana głębokiej wiary, patrioty i społecznika wrażliwego na ludzką niedolę i cierpienie, wychowawcy osieroconej i zaniedbanej młodzieży. Działalność wydawnicza jest jedną z form apostolskich Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

Od początku wydawania "Powściągliwości i Pracy" ks. Bronisław Markiewicz pragnął uruchomić własną drukarnię i rozwinąć działalność wydawniczą. Niestety, przez pierwsze 12 lat miesięcznik tłoczony był w prywatnej drukami Wojciecha Lenika w Krośnie. Otrzymanie zezwolenia na uruchomienie drukami i szkoły poligraficznej, co było marzeniem Błogosławionego, nie było wówczas sprawą łatwą, tym bardziej na galicyjskiej wsi.

Pewnego razu ks. Markiewicz powiedział: "Musimy mieć własną drukarnię i to w najkrótszym czasie. Prasa katolicka musi posiadać swoje drukarnie i swoich drukarzy, inaczej będzie zdana na łaskę i niełaskę wrogów Kościoła. Dopóki czynniki wrogie religii trzymać będą w swoich rękach wszystko, co się odnosi do drukowania, prawda, która im się nie podoba, nie ujrzy nigdy światła dziennego. Nawet uczciwy nasz dotychczasowy drukarz musi mieć widocznie u siebie zecera niewierzącego, który co chwila "diabliki" do naszej "Powściągliwości" wprowadza..." Wypowiedź ta ma uwarunkowania historyczne, gdyż w owym czasie ruch antyklerykalny w Galicji (masoneria i socjaliści) szczególnie atakował mocno duchowieństwo i Kościół katolicki.

O popularności ks. Markiewicza i randze jego wychowawczego dzieła może świadczyć fakt, że w roku 1909 Namiestnictwo we Lwowie wydało w  tym przedmiocie odpowiednie zezwolenie. W 1910 r. ks. Markiewicz, po długich staraniach, otrzymał koncesję od Namiestnictwa we Lwowie na założenie drukarni w Miejscu Piastowym. Jeszcze w październiku tego samego roku zakupił maszynę drukarską we Wiedniu - na raty - prawdopodobnie u firmy "Angerer", bo z tej firmy przyjechał monter maszyny. Kilku swoich wychowanków wysłał za granicę na poligraficzne szkolenia. Listopadowy numer miesięcznika "Powściągliwość i Praca" ks. Markiewicz wydrukował już we własnej drukarni.

Za czasów ks. Bronisława Markiewicza funkcjonował tytuł: "Drukarnia Towarzystwa Powściągliwość i Praca pod zarządem Stanisława Trojana w Miejscu Piastowym". Stanisław Trojan był pierwszym administratorem drukami. Jego następca Tadeusz Rzepa Birecki, urzędujący od 1924 r., zmienił jej nazwę na: "Drukarnia Towarzystwa św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Małopolska". Ten zbyt długi, dwuczłonowy tytuł przyczynił się do powstania niebawem skrótowej nazwy drukami i wydawnictwa: MICHALINEUM.

W roku 1929 miejsce Bireckiego zajął dyrektor ks. Jan Górecki, a pierwszym jego pomocnikiem został br. Roch Pownuk. Ksiądz Górecki pełnił swoją funkcję do wybuchu II wojny światowej. Z nastaniem wojny ks. Górecki musiał (pod zmienionym nazwiskiem) uchodzić do Lwowa, gdzie włączył się czynnie w podziemny ruch oporu. Administrację Wydawnictwa przekazano kl. Stanisławowi Duminowi, a kierowanie drukarnią ks. Józefowi Sołtysowi.

W roku 1945 ks. Sołtys został przeniesiony do Pawlikowic, a jego miejsce zajął ks. Władysław Moroz, którego z kolei po roku zastąpił ks. Wincenty Stachowski.

W roku 1948 kierowanie drukarnią powierzono br. Sebastianowi Rożkowi. Wówczas to z rozporządzenia władzy komunistycznej zaczęła w drukarni proces kasacyjny specjalna komisja likwidacyjna. Rezultatem jej prac było całkowite unicestwienie zakładu w marcu 1950 roku.

O działalności wydawniczej Miejsca Piastowego w sensie ścisłym można mówić od 1910 r. Za czasów pierwszego dyrektora MICHALINEUM, tj. do roku 1924, oprócz miesięcznika "Powściągliwość i Praca" wydano 23 tytuły książkowe autorów duchownych i świeckich, wiele broszur o tematyce religijno-pedagogicznej. Powielono także kilka znaczących pozycji z dziedziny historyczno-społecznej oraz sporo wydawnictw typu ulotek bądź reklam instytucji kulturalnych, uzdrowiskowych itp. 

Wydawnictwo POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA

Ponieważ, rosnący w popularności i rozwoju, zakład poligraficzny w Miejscu Piastowym nie mógł sprostać wszystkim zamówieniom wydawniczym Zarząd Zgromadzenia nabył pod koniec października 1927 r. drukarnię od Czesława Lipińskiego w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 95.

Drukarnia ta miała dość bogatą historię. Założona w roku 1617 przez Marcina Horotczynę, przez minione 300 lat wielokrotnie zmieniała nazwę i  lokalizację. Michalici powołali przy niej wydawnictwo, nadając nowemu dziełu nazwę: "Powściągliwość i Praca".

Wydawnictwo to wydawało ogromną liczbę periodyków. Obok michalickiego miesięcznika "Nasze Życie", z krakowskiej drukami przy ul. Kazimierza Wielkiego, wychodziły takie czasopisma jak: "Chorągiew", "Dziś i jutro", "Głos Karmelu", "Dzieci Maryi", "Szkaplerz Maryi", "Pochodnia Seraficka", "Wiadomości Tercjarskie", "Salwatorianin", "Dzwon niedzielny", "Kalendarz Dzwonu" itp. Drukowano także czasopisma o charakterze świeckim, np.: "Polska Wschodnia", "Piłsudczyk", "Meblostyl", "Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne" itp.

Do wysokiej klasy osiągnięć tego okresu należy zaliczyć album malarstwa religijnego pt. Sztuka sakralna w Polsce Jerzego Langmanna, a z wydawnictw książkowych wyróżnić należy dzieło gen. Władysława Sikorskiego "Podnieśmy ją wzwyż", traktujące o zbrojeniach i nazistowskich przygotowaniach do wojny światowej.

Od zakończenia wojny do roku 1950 pozostało w stałym druku kilka periodyków, a ponadto "Powściągliwość i Praca" wydala kilka książek dla jezuickiego Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy oraz drukowała misjonarską "Naszą Przeszłość". Z tejże drukami wyszło także wiele prac ściśle naukowych profesorów krakowskich uczelni. Nadto wydawane były książki takich pisarzy jak: Maria Dąbrowska, Jerzy Ficowski, Zofia Kossak-Szczucka, Zofia Nałkowska, Zygmunt Nowakowski, Wacław Sieroszewski, Adam Bunch i wielu innych.

Po wojnie (od 1945 r.) michalici nadal dysponowali drukarnią. Jednak 14 kwietnia 1950 r. władze komunistyczne drukarnię "Powściągliwość i Praca" zagarnęły. Najpierw zmieniono jej nazwę na "Państwowe Zakłady Graficzne nr 31", później na "Krakowskie Zakłady Graficzne nr 7", następnie "Krakowskie Zakłady Graficzne nr 1", aż całkowicie drukarnię zlikwidowano.

Gdy w początku lat 80. władze komunistyczne Polski Ludowej pozwoliły Zgromadzeniu na wskrzeszenie wydawnictwa, nawiązując do Miejsca Piastowego i Krakowa, nadano mu nazwę MICHALINEUM, z siedzibą w Markach-Strudze. Pierwszym dyrektorem i redaktorem naczelnym został ks. dr Walerian Moroz. Wydawnictwo inicjował niemal od zera. Środki na rozwój i inwestycje trzeba było wypracować. To dzięki jego wieloletnim staraniom Zgromadzenie uzyskało szansę apostołowania słowem drukowanym na poziomie renomowanych wydawnictw kościelnych i świeckich.

W roku 1992 dyrektorem MICHALINEUM został ks. Wojciech Zięba, którego wspomagał w prowadzeniu zakładu ks. Józef Penc. Od roku 1994 dyrektorem Wydawnictwa i Drukarni jest ks. Krzysztof Kuźnik. 

MICHALINEUM - czasy obecne

Aktualnie MICHALINEUM jest zakładem wydawniczym posiadającym własną drukarnię, która dysponuje: jedną maszyną czterokolorową Roland 304, jedną maszyną dwukolorową Miller 704 oraz dwoma maszynami dwukolorowymi Adast Dominant 725; dwoma trójnożami Perfecta SDY-1, dwoma gilotynami Schneider Senator, trzema maszynami falcującymi marki Stahl, dwoma oklejarkami Sulby, maszyną do naświetlania blach drukarskich Parker Grafics LTD, niciarką, bigówką, dwoma maszynami pakującymi, trzema zszywarkami drutem, foliarką. MICHALINEUM dysponuje dziewięcioma stanowiskami komputerowymi, a także dziesięcioma samochodami - dostawczymi i osobowymi - do kolportażu, funkcjonowania drukarni i do pracy redaktorskiej firmy. Zatrudnia około 40 osób.

Wydawnictwo wydaje kilkadziesiąt tytułów własnych rocznie, dysponując w sprzedaży około sześciuset pozycjami. Co roku michalicką drukarnię opuszcza około 300 ton kalendarzy i książek o tematyce religijnej. Od kilkunastu lat, dzięki współpracy z rzymskim fotografikiem Grzegorzem Gałązką, wydało około 80-ciu kolorowych albumów o Ojcu Świętym Janie Pawle II i obecnym - Benedykcie XVI - nie tylko po polsku, lecz także po włosku, angielsku, francusku, rosyjsku czy w języku słowackim.

Współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi: Libreria Editrice Vaticana (Watykan), Editions du Signe (Francja), Veritas Fundation Publication Centre (Londyn-Anglia), Pattloch (Niemcy), Inside the Vatican (USA) - którego współzałożycielem jest fotografik Grzegorz Gałązka, Edizioni Paoline (Mediolan-Włochy), Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Wydawnictwo św. Wojciecha w Trnavie (Słowacja).

W Polsce drukujemy dla Papieskich Dzieł Misyjnych Konferencji Episkopatu Polski oraz m.in. dla: OO. Paulinów, OO. Kapucynów, OO. Franciszkanów, SS. Rodziny Maryi, SS. Najświętszego Imienia Jezus, SS. Opatrzności Bożej, SS. Szarytek, Wydawnictwa CORSAM i niektórych polskich diecezji, a także dla Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

Święty Jan Paweł Wielki. 100 zdjęć na stulecie urodzin

Michalineum

WDZIĘCZNI ROLNIKOM „Niech Bóg błogosławi pracy Waszych rąk” Święty Jan Paweł II

Michalineum

MODLITEWNIK – wielki post i wielkanoc

Michalineum

"Nie lękajcie się"

Michalineum