Sprostowanie do Zapytania ofertowego nr referencyjny: 1/2020/MS dotyczącego zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 

MICHALICI

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 2020

MICHALICI

Niecodzienne wyjście z Groty św. Michała Archanioła

MICHALICI

Dyplom doktora habilitowanego dla ks. Romana Majki CSMA

MICHALICI

Śp. ks. Tadeusz Ruszkowski CSMA (1935-2020)

MICHALICI

XXXVIII Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

MICHALICI

Przerwa zimowa na Białorusi

MICHALICI

Coroczne spotkanie współbraci Prowincji Włosko - Szwajcarskiej

MICHALICI