Dom i nowicjat „misji nadziei”

facebook twitter

03-08-2023

Paragwaj jako kraj ludzi młodych. Otwarcie pierwszego domu i nowicjatu w Ameryce Południowej (1981). Pierwszy nowicjusz (1982). Michalici na Kontynencie Nadziei – unikatowy opis początków (2001). Pierwsze przydzielenie funkcji.

Młode społeczeństwo

Gdy w 1976 roku do Paragwaju przybyli michalici, kraj liczył blisko 3 mln. mieszkańców. „Młodzi stanowią większość naszego społeczeństwa”, wiele razy donosili biskupi tego kraju. Z tamtych czasów wystarczy wskazać na ich przesłanie z 5 lipca 1974 zatytułowanego „Nawrócenie i Pojednanie”. Sytuacja, która utrzymuje się również dziś według danych przedstawionych przez Krajowy Sekretariat Młodzieży z 2021 roku.

           

Ukazane początki

Tamte typowo rolnicze środowisko, jak cały kraj, które wpływa na każdego przebywającego w nim, dogłębniej poznaje się pielgrzymując drogami michalickiej misji pod Krzyżem Południa na kontynencie hispanoamerykańskim.           Tutaj, na podkreślenie zasługuje wydana w Paragwaju w 2001 roku dwujęzyczna publikacja, która przedstawia wiele interesujących szczegółów związanych z początkiem michalickiej „misji nadziei”. Została upowszechniona jako „Michalici na Kontynencie Nadziei”.

W niej, biskup Felipe Santiago z racji 25 lecia pracy michalitów w diecezji Villarrica, nie omieszkał zauważyć, że misjonarze spod znaku św. Michała Archanioła od samego początku oparli duszpasterstwo na fundamencie katechetycznym, liturgicznym i powołaniowym. Projekt obejmował wszystkie stacje misyjne czyli wioski. Na misji zawsze były grupy ministrantów, lektorów, chóry upiększające liturgię przez swoją służbę i wyrażające jednocześnie bogactwo kulturowe i pobożność ludową wiernych w sposób żywy i godny.

 

Otwarcie domu zakonnego i nowicjatu

Mając na uwadze podejmowane inicjatywy i dalszy rozwój misji przełożony generalny ksiądz Aleksander Ogrodnik otwiera pierwszy dom zakonny Zgromadzenia i nowicjat na Kontynencie Nadziei.

W radosnym piśmie z 4 listopada 1981 roku w sprawie jego otwarcia czytamy: „Zgodnie z odnowionymi przepisami prawa kanonicznego; oraz Motu Proprio Ecclesiae Sanctae; jak również w oparciu o przepisy naszych Konstytucji eryguję dom zakonny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, w Natalicio Talavera, Paragwaj. Przełożony generalny ksiądz Aleksander Ogrodnik”.

           

Nadanie obowiązków

Poprzez mianowania w tym samym dniu, w którym został założony dom, księdzu Janowi Wacławikowi powierzono obowiązki przełożonego, a księdza Mariana Polaka ustanowiono mistrzem nowicjatu.

Pierwszym nowicjuszem był młodzieniec pochodzący z sąsiedniej wioski Tacuarita, którego nazwisko i imię na stronie 04, otwiera Księgę Nowicjuszy w Natalicio Talavera pod Krzyżem Południa.      

Podobne artykuły