Kazanie dla dzieci - Mój wymarzony kapłan

facebook twitter

03-05-2020

Pomoce homiletyczne: czapka góralska, kij pasterski. Obraz bramy, ikona Jezusa przedstawiająca jako dobrego pasterza. 

Drogie dzieci 

Każde z was zapewne nie raz było  w górach. Widziało też górala, pasterza, który pilnował owce. Zadaniem pasterza jest pilnować owiec, aby nie zostały porwane przez wilka oraz by nie uciekły. Każdy pasterz ma taką specjalną czapkę (kapłan pokazuje czapkę) i laskę pasterską (kapłan pokazuje laskę). Laska służy do odstraszania wilka oraz zaganiania owiec do zagrody. Pod wieczór, pasterz zaprowadza owce do ich domu. Domem owiec jest zagroda. Owce wchodzą do  zagrody przez bramę. Zagroda musi mieć dobrą bramę, nie może być dziurawa. Jeśli w zagrodzie jest dziura, to owce  uciekną, albo może przyjść groźny wilk. Skupmy się na pasterzu. Zadaniem pasterza jest troska o każdą owcę. Pasterz zna każdą owieczkę i nie zabiera jej z innej owczarni. Owce znają głos pasterza i nie pójdą za nikim innym tylko za swoim pasterzem.  

Drogie dzieci dzisiaj jest niedziela dobrego pasterza. Pan Jezus jest dobrym Pasterzem  (kapłan pokazuje ikonę Jezusa ), który troszczy się o wszystkie owce, czyli o nas. Zobaczcie, na tej ikonie widzicie Pana Jezusa, który trzyma na swoich plecach owce. Pewnie któraś z nich jest zraniona albo słaba. To jest troska Jezusa o każdego i o każdą z nas. Jezus chce nam zawsze pomagać i troszczyć się o nas. Pan Jezus jest w niebie i  troskę o swoje owce  na ziemi powierzył wszystkim kapłanom. Każdy kapłan powinien być dobrym pasterzem, który troszczy się o swoich parafian. Każdy z was drogie dzieci ma swoich kapłanów w swojej parafii. Jeden jest gruby, a drugi chudy. Jeden nosi okulary, a drugi nie. Jeden jest blondynem, a drugi brunetem. Nie ważny jest wygląd kapłana, ale jego serce. Serce kapłana ma być na wzór serca Pana Jezusa. Kapłan ma się opiekować i troszczyć o swoich wiernych. Dziś rozpoczynamy tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie. Zachęcam was dzieci do modlitwy za waszych kapłanów  i o nowe powołania do służby w kościele.  Drogie dzieci zapraszam was również do narysowania waszych duszpasterzy i przysłanie mi waszych prac na e-mail grzesiuflis@gmail.com. Wasze prace zostaną nagrodzone.

Życzę spokojnej niedzieli. Amen

Podobne artykuły