Kazanie dla dzieci - Uczta z Panem Bogiem

facebook twitter

12-10-2020

Pomoce homiletyczne: strój galowy, strój roboczy, obraz z ucztą

Drogie dzieci, czy byłyście kiedyś zaproszone na obiad do swojej rodziny albo przyjaciół? Mama z pewnością poprosiła Was, abyście  ubrały się odświętnie. Przyniosłem Wam taki elegancki strój (kapłan pokazuje galowy strój). Osoba, która jest tak ładnie ubrana okazuje szacunek gospodarzom.  Gospodarz jest wówczas bardzo zadowolony i szczęśliwy. Kiedy przychodzimy do Kościoła na spotkanie z Panem Jezusem nasz strój powinien być również elegancki, ponieważ spotykamy Kogoś wspaniałego. Nasz ubiór nie powinien być brzydki i brudny, tak jak ten drugi strój (kapłan pokazuje roboczy strój). Gdybyśmy przyszli w takim stroju na spotkanie rodzinne, gospodarz nie byłby zadowolony, a pozostali goście spoglądali by na nas z niedowierzaniem. O takiej pięknej i wystawnej uczcie mówi nam dzisiaj Pan Jezus. Na tę ucztę Pan Jezus zaprosił gości. Co się z nimi stało? Wszyscy nie przyszli na zaproszoną wieczerzę. Król czuł się bardzo smutny i zdenerwowany, ponieważ go zlekceważono. Postanowił zaprosić innych gości. Cała sala biesiadna zapełniła się ludźmi. Prawie wszyscy goście byli ładnie ubrani. Ubrani byli w  ładne stroje oprócz jednego, który był nieprzygotowany. Jego ubiór nie był strojem biesiadnym.  Od razu zauważył to król i rozkazał go wyrzucić z uczty, gdyż nie był godny w takim stroju brać w niej udziału.

Drogie dzieci, ta uczta z dzisiejszej Ewangelii to zapowiedź  uczty w niebie. Król czyli Pan Jezus zaprasza wszystkich na nią. Musimy się starać być do tego spotkania dobrze przygotowanymi.  Strój biesiadny to nasza dusza. Jeśli jest czysta, bez grzechu to jest godna na spotkanie z Bogiem. Natomiast jeśli czynimy zło, to nasza dusza jest brudna i  daleko nam wówczas na spotkanie  z naszym Stwórcą.  Co trzeba zrobić, aby być przygotowanym na ucztę? Należy pozbyć się grzechów w sakramencie pokuty. Wtedy nasze dusze będą  gotowe na spotkanie z Panem Jezusem. Życzę wam, aby były one zawsze  czyste i piękne. Amen.

Podobne artykuły