Kazanie dla dzieci - Ziarna Słowa Bożego

facebook twitter

11-07-2020

Pomoce homiletyczne: obraz przedstawiający siewcę, doniczka, ziemia, ziarno pszenicy, roślina w doniczce.

Drogie dzieci.

Wiele z was było kiedyś na wsi. Widzieliście  pewnie jak wasi dziadkowie czy babcie pracowali ciężko na polu. Ciekawym zajęciem jest sadzenie i uprawa różnych warzyw np.  kapusty  czy ziemniaków. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy słowa Jezusa, który opowiedział przypowieść  o sianiu pszenicy na roli. (Kapłan pokazuje obraz siewcy). Siewca do posiania ziarna potrzebuje worek, który ma założony na ramionach. Następnie bierze garść ziarna i rzuca na pole. Siewcą z przypowieści jest Pan Jezus, który rzuca ziarno, którymi są słowa Ewangelii na ziemie, czyli do naszego serca.  Ziarna padły w różne miejsca. Jedno padło na ulice, drugie na kamień, trzecie w ciernie, a to właściwe padło na żyzną ziemię. To co padło na kamień nie wzrosło dlatego, że kamienie są twarde i martwe i  nie wydają plonu. Kamień symbolizuje krzywdy człowieka. Są one zimne, niepotrzebne, niszczące. Dlatego jeśli będziemy siać zło, to będziemy zbierać zły plon.  To co padło na ziemię trafiło w dobre miejsce. Aby dobrze wam wytłumaczyć tę przypowieść, posadzimy dzisiaj wspólnie ziarno pszenicy w doniczce. Doniczka z ziemią to nasze życie. Do tego życia wkładamy ziarno, czyli słowa z Ewangelii. Następnie naszym zadaniem jest troszczyć się o to ziarno, aby wydało obfity plon. Musimy podlewać roślinę, postawić doniczkę w słoneczne miejsce, aby wzrastało i dojrzewało. Tak jak dbamy o roślinę, musimy dbać o Słowa Ewangelii. Usłyszeliśmy dobrą nowinę i musimy ją w sobie rozwijać, czyli czytać Pismo Święte, wprowadzać słowo w czyn.

 Drogie dzieci, co się z stanie z rośliną jeśli nie będziemy jej podlewać i schowamy do ciemnego pomieszczenia? Taka roślina nie da plonu i nie urośnie. Tak samo jest ze Słowem Bożym, które słyszeliśmy. Jeśli nie będziemy rozwijać je w sobie to szybko zniknie.  Dlatego starajmy się rozmyślać nad usłyszanymi słowami z Ewangelii i strać się jej wprowadzać w nasze życie. Amen.

Podobne artykuły