Komunikat Przełożonego Generalnego z dnia 20 kwietnia 2020 roku

facebook twitter

20-04-2020

Drodzy Współbracia!

Do Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce wpłynęła prośba o stworzenie grupy zakonnych wolontariuszy gotowych pomóc w opiece nad chorymi, przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej. W niektórych miejscach Polski potrzeba konkretnej pomocy jest bardzo wielka i nagląca.

Praktyka takiego wolontariatu została już podjęta przez niektóre wspólnoty zakonne, stąd wiadomo, że nie musi to oznaczać konieczności zamieszkania poza domem zakonnym, ale wówczas wiąże się to z potrzebą odizolowania wolontariuszy od reszty wspólnoty. Być może pojawią się sytuacje, które będą wymagały także innych rozwiązań.

W związku z powyższym, zwracam się do Was, Bracia, by kandydaci na wolontariuszy zgłaszali się telefonicznie do Sekretariatu naszej Kurii Generalnej w Markach. Wszystkie konkretne propozycje będę osobiście rozpatrywał i rozwiązywał w porozumieniu z osobą zainteresowaną oraz lokalnym przełożonym domu zakonnego.

Nasz Dobry Bóg niech nas wspiera i otwiera nasze serca na potrzeby bliźnich.

Całą naszą wspólnotę zakonną zawierzam opiece Patrona – św. Michała Archanioła oraz naszego Założyciela – bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Zobacz całość komunikatu [POBIERZ]

W duchu jedności, z braterskim pozdrowieniem
Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny
 

Podobne artykuły