Komunikat Przełożonego Generalnego z dnia 02 marca 2022 r.

facebook twitter

04-03-2022

W związku z dynamiczną sytuacją na Ukrainie, jako michalicka rodzina zakonna na terenie Polski, włączamy się w konkretne działania pomocowe dla uchodźców z miejsc objętych wojną.

Drodzy Współbracia!

W niniejszym komunikacie pragnę przekazać kilka najistotniejszych na obecną chwilę informacji:

1. Miejsca dla uchodźców w naszych domach i placówkach

Potrzeby miejsc dla uchodźców, jak się okazuje, są ogromne. Po rozeznaniu sytuacji w poszczególnych placówkach, czy oraz ile osób możemy przyjąć, informujmy o tym fakcie na bieżąco Ekonoma Generalnego – ks. Jerzego Sosińskiego. W porozumieniu z ks. Jerzym podejmujemy decyzję o przyjęciu uchodźców do naszych placówek. Nie podejmujemy nigdy samodzielnie decyzji o przyjęciu kogokolwiek pod dach naszych domów. Wszystkie zapotrzebowania na miejsca dla uchodźców muszą być zgłoszone do nas (przełożonych, dyrektorów i proboszczów) przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (burmistrza, wójta, prezydenta miasta, wojewodę lub marszałka województwa). Osobą, która w imieniu Caritas Przemyśl jest odpowiedzialną za koordynację odbioru uchodźców z przejścia granicznego w Medyce jest p. Marta (tel.: 724-126-600; 724-126-800). Wszyscy uchodźcy powinni posiadać wypełnione „Formularze rejestracyjne”. Wzór w/w formularza stanowi załącznik do powyższego komunikatu.

2. Pomoc humanitarna (materialna)

Niezwykle istotną jest pomoc materialna zarówno dla osób przebywających na terenie objętym działaniami wojennymi, jak i dla obywateli Ukrainy przekraczających granicę państwa polskiego. Zachęcam, Bracia, do organizacji, we współpracy z Caritas poszczególnych diecezji, zbiórek potrzebnych rzeczy oraz przeprowadzania kwest we wszystkich naszych wspólnotach parafialnych, kościołach i placówkach. Przygotowane dary trafiają do hubu pod Lublinem, a następnie na Ukrainę, gdzie tylko istnieje możliwość ich dowiezienia. Wykaz aktualnie potrzebnych rzeczy dla ludności na Ukrainie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

3. Pomoc medyczna

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy są zawarte w złączniku.

4. Bieżący przekaz informacji

Na stronie internetowej www.episkopat.pl powstała zakładka, pod którą gromadzone są wszelkie informacje o inicjatywach pomocowych, organizowanych przez diecezje.
Na stronie internetowej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce www.zyciezakonne.pl powstała zakładka, gdzie zostają zbierane informacje dotyczące aktywności zakonów na rzecz Ukrainy. Koordynatorem działań zakonów, z ramienia KWPZM, jest ks. Robert Wawrzeniecki OMI (tel. 605-924-679; ekonom.konsulty@op.pl).

5. Potrzeba modlitwy o pokój

Gdy wojna toczy się tuż za naszą granicą, odczuwając większy brak poczucia bezpieczeństwa, przekonujemy się bardzo mocno, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Pokój trzeba pielęgnować. O pokój trzeba się starać, a nawet walczyć. Wiemy, że pokój ostatecznie jest darem samego Boga. W trosce o pokój nie pozostajemy sami. Codziennie, podczas Eucharystii, słyszymy zapewnienie: pokój Pański niech zawsze będzie z wami...

Zachęcam, Bracia Drodzy, do wytężonej modlitwy i podejmowania aktów pokutnych w intencji zakończenia wojny na Ukrainie i pokoju w całym świecie. Szczególną modlitwą obejmijmy naszych współbraci bezpośrednio zaangażowanych w posługę na terenie Ukrainy: ks. Grzegorza Garwola i ks. Mychajło Prokopiwa, a także ks. Józefa Kowala, który rozpocznie działalność duszpasterską w pobliżu przejścia granicznego.

6. Duch jedności

Czasy, w których z woli Boga przyszło nam żyć, nie są łatwe. Zarówno epidemia koronawirusa, jak i działania wojenne stawiają przed nami wciąż nowe wyzwania. Możemy czuć się zmęczeni, ale nie możemy się poddawać...

Proszę Was, Bracia moi, dbajcie o siebie nawzajem i troszczcie się o siebie w duchu wzajemnego zrozumienia i służby. Prawdziwy pokój rozpoczyna się w naszych sercach i w naszych wspólnotach...                                           

 

Z wdzięcznością za Wasze zaangażowanie,

bezinteresowną pomoc i podejmowane inicjatywy

 

 

Ks. Dariusz Wilk CSMA

  Przełożony Generalny

 

Komunikat do pobrania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Podobne artykuły