Komunikat Przełożonego Generalnego z dnia 5 czerwca 2020 roku

facebook twitter

05-06-2020

Drodzy Współbracia!

Czas pandemii koronawirusa daje nam doświadczenie niezwykle dynamicznej, szybko zmieniającej się rzeczywistości i stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Musimy nadążać za wprowadzanymi przepisami, a wśród wielu ograniczeń, w poczuciu odpowiedzialności, trzymać się przede wszystkim tego, co dla nas najważniejsze – nade wszystko umiłowany Jezus, Jego Ewangelia, wierność powołaniu, realizacja misji oraz troska o zbawienie powierzonych nam dusz ludzkich.

Pod opiekuńczymi skrzydłami Świętego Michała Archanioła, nikt z członków naszej rodziny zakonnej, do dnia dzisiejszego, nie zachorował na koronawirusa. Chwała Panu!

Pragnę podziękować przełożonym domów zakonnych za stworzenie bezpiecznych warunków i za braterską troskę o wszystkich domowników; proboszczom za odpowiedzialne, w duchu wskazań Konferencji Episkopatu Polski, prowadzenie duszpasterstwa; dyrektorom szkół i placówek wychowawczych za podjęcie wszelkich starań, by te instytucje
w epidemicznych warunkach zapewniały ciągłość nauczania i wychowania; dyrektorom jednostek wydzielonych za ich dostosowanie do zmieniających się przepisów i troskę o pracowników. Wszystkim Współbraciom pragnę podziękować za ducha solidarności, wzajemne wspieranie się oraz za włączenie się w codzienną modlitwę różańcową o godz. 2030.

Kilka ważnych informacji na najbliższy czas:

  1. Rekolekcje zakonne w Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym odbędą się w terminie: 29.06.-04.07.2020 r. Ćwiczeniom duchowym będzie przewodniczył ks. prof. Marek Chmielewski (KUL).
  2. Różaniec o godz. 2030 w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia odmawiamy w naszych wspólnotach do dnia 30.06.2020 r.
  3. Wszystkie akcje wakacyjne w ramach duszpasterstwa dzieci i młodzieży: pielgrzymki, oazy, rajdy, obozy oraz kolonie w formule dotychczasowej zostają zawieszone. O innych formach wakacyjnego duszpasterstwa i wypoczynku będziemy informować na bieżąco, w miarę zmieniających się przepisów dotyczących obostrzeń epidemicznych oraz z nich wynikających realnych możliwości organizacyjnych.
  4. W naszym Domu Rekolekcyjnym w Rycerce Górnej, podczas tegorocznych wakacji, istnieje możliwość organizowania spotkań formacyjnych, rekolekcji lub różnego rodzaju form wakacyjnego wypoczynku. Można także zachęcić naszych bliskich i znajomych, by na Żywiecczyźnie, w prowadzonym przez naszą rodzinę zakonną ośrodku, spędzili rodzinne urlopy.  

Trwajmy, Drodzy Bracia, w duchu zakonnej jedności, przepełnieni ufnością, że nasz Dobry Bóg każdego dnia myśli o nas z miłością, opiekuje się nami i wlewa w nasze serca nadzieję.

Całą naszą wspólnotę zakonną zawierzam opiece Patrona – św. Michała Archanioła oraz naszego Założyciela – bł. ks. Bronisława Markiewicza.

W duchu jedności, z braterskim pozdrowieniem
Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny
 

Pełna treść komunikatu: [POBIERZ]

Podobne artykuły