O wymiarach ludzkiej cierpliwości

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Chciałbym mieszkać w Berei!

Czy wiesz, kim jest Jezus?

Tylko zamknij za sobą drzwi!

Zabić księdza!

Dosyć tych profanacji!

Nikt nie pozna twojej tajemnicy

Bardzo krótkie rozważania różańcowe